Quảng Nam điều chỉnh thời gian tựu trường năm học 2022 - 2023

Thứ hai, 22/08/2022 07:14
UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Quyết định điều chỉnh thời gian tựu trường năm học 2022 - 2023 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên của tỉnh.

Theo đó, học sinh Quảng Nam tựu trường ngày 30-8 thay cho 1-9 như Quyết định 2094 ban hành ngày 10-8. Ngoài điều chỉnh thời gian tựu trường, những nội dung khác của Quyết định 2094 về kế hoạch thời gian năm học 2022 - 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam không thay đổi.

Lê Đoàn