Quảng Nam giải quyết việc cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời tại Trường Cao đẳng Y tế

Thứ bảy, 22/06/2024 10:15

Trên cơ sở xem xét đề nghị của Trường Cao đẳng (CĐ) Y tế Quảng Nam, UBND tỉnh Quảng Nam vừa có văn bản về việc khẩn trương hướng dẫn, giải quyết đề nghị của trường này liên quan đến cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời cho học sinh, sinh viên (HS-SV).

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở LĐ-TB&XH căn cứ các quy định hiện hành, nhanh chóng hướng dẫn Trường CĐ Y tế Quảng Nam trong việc cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời cho SV tốt nghiệp. Trường hợp khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền thì chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan để tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết đảm bảo kịp thời, đúng quy định.

UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Nội vụ chủ động trao đổi thông tin, phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy để sớm tham mưu, xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc giao quyền Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam, làm cơ sở để nhà trường ký, cấp các văn bằng tốt nghiệp đảm bảo theo đúng quy định. Chủ động chuẩn bị các hồ sơ, thủ tục liên quan để tham mưu cấp thẩm quyền phê duyệt chức danh ngay sau khi có chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Được biết, theo quy định của Bộ LĐ-TB&XH và Luật Giáo dục nghề nghiệp, những người có thẩm quyền được ký vào văn bằng tốt nghiệp gồm Hiệu trưởng, quyền Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng được Hiệu trưởng ủy quyền bằng văn bản để ký văn bằng tốt nghiệp. Tuy nhiên, hiện Trường CĐ Y tế Quảng Nam chỉ có 2 Phó Hiệu trưởng, căn cứ quy định trên thì không ai đủ thẩm quyền để ký vào văn bằng tốt nghiệp cho HS-SV đã đến kỳ tốt nghiệp. Vì vậy, Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam có công văn đề nghị UBND tỉnh cho phép ông Bùi Long Ẩn - Phó Hiệu trưởng được ký cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời cho HS-SV tốt nghiệp kỳ này. Việc này sẽ giúp nhà trường giải quyết được tình hình ngắn hạn trước mắt, nhằm tạo sự yên tâm cho học sinh theo học, nhất là các HS-SV nước bạn Lào đang theo học đã đến kỳ tốt nghiệp…

Q.N.O