Quảng Nam giảm được 48 trường, 204 điểm trường

Thứ năm, 21/05/2020 11:55

Ngày 20-5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân chủ trì buổi làm việc với Sở GD-ĐT để nghe dự thảo Đề án sắp xếp của ngành Giáo dục Quảng Nam đến năm học 2024-2025. Từ năm học 2018-2019, ngành Giáo dục Quảng Nam đã triển khai thực hiện việc rà soát, sắp xếp mạng lưới trường, lớp. Tính đến năm học 2020-2021, đã giảm được 48 trường, 204 điểm trường; 674 lớp học; 299 cán bộ quản lý, 1.143 giáo viên, 133 nhân viên. Theo lộ trình sắp xếp từ nay đến năm học 2024-2025, ngành giáo dục tính theo số học sinh tăng, giảm từng cấp học thì số lớp tăng hơn 1.270 lớp. Nhưng khi thực hiện rà soát, sắp xếp thực tế chỉ tăng khoảng 500 lớp.

TH.HÀ