Quảng Nam khai mạc Kỳ họp thứ 02, HĐND tỉnh khóa X

Thứ năm, 22/07/2021 09:27

Sáng nay (22-7), HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X khai mạc Kỳ họp thứ 02, nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Phan Việt Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Xuân Vinh và Nguyễn Công Thanh chủ trì kỳ họp.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường phát biểu khai mạc kỳ họp.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường cho rằng, HĐND tỉnh khóa X được diễn ra trong bối cảnh thành công cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và hoàn thành kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền từ tỉnh đến cấp xã. Đồng thời, toàn tỉnh đang nỗ lực, phấn đấu đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII và Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm giai đoạn 2021-2025 vào cuộc sống, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra ngay từ năm đầu tiên thực nghị quyết.

“6 tháng đầu năm 2021, trong điều kiện có một số thuận lợi, song cũng đối diện với nhiều khó khăn, thách thức; đặc biệt, là đại dịch Covid -19 tái bùng phát mạnh, kéo dài và đang diễn biến hết sức phức tạp ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Trong bối cảnh đó, các cấp ủy đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị của tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, cùng với sự đồng thuận, đồng lòng, chung tay đầy trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân, đến nay chúng ta đã cơ bản kiểm soát tốt tình hình, không để dịch bệnh lây lan, bùng phát. Đồng thời, nhanh chóng triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và bước đầu đã ghi nhận nhiều dấu hiệu tích cực và có phần khởi sắc, hầu hết các chỉ tiêu đều tăng trưởng, cao hơn so với cùng kỳ năm 2020; đặc biệt, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) tăng 11,7%, đây là mức tăng cao trong bối cảnh nền kinh tế chịu tác động tiêu cực kéo dài của dịch bệnh COVID-19”- ông Cường đánh giá.

Theo Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Việt Cường, những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm là rất quan trọng, tiếp tục củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, vai trò điều hành của chính quyền các cấp. Tuy nhiên, với tinh thần cầu thị và trách nhiệm, chúng ta nhìn nhận rằng: Kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn gặp nhiều khó khăn, thách thức trước diễn biến đại dịch COVID-19 còn hết sức phức tạp, khó lường, tiềm ẩn nhiều rủi ro ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất - kinh doanh của nhiều doanh nghiệp và đời sống của một bộ phận người lao động, người dân trên địa bàn tỉnh. Tiến độ thực hiện các dự án đầu tư còn chậm, tỷ lệ giải ngân thấp; phát triển sản xuất gắn với liên kết sản phẩm theo chuỗi giá trị còn hạn chế; công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ môi trường còn nhiều bất cập...

Quang cảnh Kỳ họp thứ 02, HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X.

“Trước những khó khăn, hạn chế phải đối mặt trong 6 tháng đầu năm đòi hỏi sự cố gắng, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, tinh thần, trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, trong đó có vai trò không nhỏ của các vị đại biểu HĐND tỉnh trong việc đề xuất các biện pháp, quyết nghị nhiều chính sách phù hợp với bối cảnh thực tiễn, khả thi nhằm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu của cả năm 2021, tạo động lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cho cả nhiệm kỳ với quyết tâm cao nhất”- ông Cường đề nghị.

Tại kỳ họp lần này, HĐND tỉnh Quảng Nam đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng đầu năm trên tất cả các mặt công tác, trong đó chỉ ra các mặt tồn tại, hạn chế gặp phải, phân tích nguyên nhân, nhất là các nguyên nhân chủ quan; đề xuất các giải pháp cụ thể để vượt qua khó khăn, thách thức hiện nay nhằm hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch của năm, đặc biệt là duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công… giải quyết tốt các nội dung trên lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội, quốc phòng - an ninh; Xem xét báo cáo công tác 6 tháng đầu năm của các cơ quan liên quan; báo cáo trả lời, giải quyết ý kiến cử tri gửi đến HĐND tỉnh. UBMTTQVN tỉnh thông báo về công tác tham gia xây dựng chính quyền và thực hiện công tác nhân sự theo thẩm quyền.

Kỳ họp cũng thảo luận và thông qua các nội dung do UBND tỉnh trình kỳ họp, như: Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; Dự kiến Kế hoach đầu tư công năm 2022; Cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Quảng Nam; Chương trình phát triển nhà ở; Quy định một số chính sách đối với học sinh và giáo viên các trường Trung học phổ thông chuyên trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; Chính sách hỗ trợ đối với trẻ em mầm non, học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật đang học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh; Sắp xếp dân cư vùng miền núi Quảng Nam và một số nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền…

Kỳ họp lần này dự kiến diễn ra trong thời gian 2 ngày. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh COVID-19 bùng phát trở lại ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh, nên Thường trực HĐND tỉnh Quảng Nam điều chỉnh thời gian họp còn 1 ngày để tập trung cho chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

TRẦN TÂN