Quảng Nam làm việc với Đại học Đà Nẵng về công tác chuyển đổi số

Thứ sáu, 28/10/2022 10:47
Ngày 27-10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Hồ Quang Bửu đã có buổi làm việc với Viện Công nghệ Quốc tế DNIIT - Đại học Đà Nẵng về công tác chuyển đổi số với các nội dung: Phát triển nền tảng mạng IoT Free LoRa tiến tới xây dụng cụm sinh thái Công nghệ xanh Quảng Nam - Đà Nẵng xây dựng cụm sinh thái kinh tế Du lịch liên vùng quốc tế Quảng Nam - Đà Nẵng - Côte d''Azur Pháp.
Quang cảnh buổi làm việc giữa UBND tỉnh Quảng Nam và Viện Công nghệ Quốc tế DNIIT.
Quang cảnh buổi làm việc giữa UBND tỉnh Quảng Nam và Viện Công nghệ Quốc tế DNIIT.

Tại buổi làm việc, Viện Công nghệ Quốc tế DNIIT đã đề xuất lãnh đạo tỉnh Quảng Nam 2 chủ trương, gồm: Làm chủ công nghệ và phát triển ứng dụng IoT (nền tảng truyền tin IoT, nông nghiệp thông minh, quan trắc, cảnh báo thiên tai, quản lý tàu thuyền ngư nghiệp, cứu hộ); Phát triển kinh tế du lịch thế mạnh của Quảng Nam (hỗ trợ xây dựng cụm kinh tế Du lịch Quảng Nam - Đà Nẵng, hỗ trợ xây dựng hợp tác quốc tế liên vùng Quảng Nam - Đà Nẵng - Coote d'Azur, Pháp).Trên cơ sở trình bày đề xuất của Viện Công nghệ Quốc tế DNIIT, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu giao Sở Thông tin –Truyền thông tỉnh làm đấu mối hợp tác, trao đổi triển khai phát triển nền tảng mạng IoT Free LoRa tiến tới xây dụng cụm sinh thái Công nghệ xanh Quảng Nam - Đà Nẵng; xây dựng cụm sinh thái kinh tế Du lịch liên vùng quốc tế Quảng Nam - Đà Nẵng - Côte d'Azur Pháp với Viện Công nghệ Quốc tế DNIIT và báo cáo UBND tỉnh.

Lê Hải