Quảng Nam nghiêm cấm việc khai thác cầm chừng, gây khan hiếm vật liệu để tăng giá

Thứ năm, 23/05/2024 07:28
Ngày 22-5, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Công văn số 3594/UBND-KTN về thực hiện các giải pháp đáp ứng nhu cầu vật liệu (đất, đá, cát sỏi) phục vụ thi công các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh.
Một mỏ khai thác cát trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
Một mỏ khai thác cát trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu: Đối với 40 giấy phép khai thác khoáng sản đất, đá, cát, sỏi lòng sông đã được cơ quan có thẩm quyền cấp và hiện nay còn thời hạn khai thác, Sở TN&MT, UBND các huyện có liên quan phải chỉ đạo, yêu cầu đơn vị chủ mỏ tổ chức khai thác khoáng sản đảm bảo công suất theo giấy phép được cấp, nghiêm cấm việc khai thác cầm chừng, gây khan hiếm vật liệu để tăng giá bán; xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Đối với 22 điểm mỏ vật liệu đất, đá, cát sỏi trên địa bàn các huyện, thị xã: Quế Sơn, Đại Lộc, Phú Ninh, Tiên Phước, Phước Sơn, Tây Giang, Điện Bàn đã được UBND tỉnh phê duyệt danh mục và phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản, đề nghị UBND các huyện, thị xã khẩn trương tổ chức đấu giá để lựa chọn và hướng dẫn đơn vị trúng đấu giá thực hiện các bước thủ tục tiếp theo để sớm được cấp phép, đưa mỏ vào hoạt động khai thác.

Đối với các điểm mỏ vật liệu đã được phê duyệt khoanh định không đấu giá quyền khai thác khoáng sản và Sở TN&MT đã tổ chức lựa chọn nhà đầu tư, cấp giấy phép thăm dò, phê duyệt trữ lượng khoáng sản, UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị được lựa chọn (cũng là nhà thầu thi công công trình) khẩn trương hoàn chỉnh các hồ sơ, thủ tục liên quan để được cấp giấy phép khai thác khoáng sản, sớm đưa mỏ vào hoạt động, cung cấp kịp thời nguyên vật liệu phục vụ thi công công trình; có biện pháp xử lý nghiêm đối với đơn vị chậm trễ, không tích cực thực hiện thủ tục, ảnh hưởng đến tiến độ thi công các công trình…

TRẦN TÂN