Quảng Nam phân bổ trên 6 tỷ đồng nguồn kinh phí do Đà Nẵng hỗ trợ năm 2022 để sửa chữa, nâng cấp nghĩa trang  liệt sĩ các địa phương

Thứ hai, 10/10/2022 14:50
UBND tỉnh Quảng Nam vừa có Quyết định số 2642  Phê duyệt phân bổ kinh phí hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ (đợt 1) cho các địa phương từ nguồn kinh phí TP Đà Nẵng hỗ trợ năm 2022 với số tiền 6.048.000.000 đồng.

Các địa phương được phân bổ hỗ trợ gồm có: H. Thăng Bình: xã Bình Quế nâng cấp 193 mộ, nâng cấp sân hành lễ với kinh phí 685.000.000 đồng; xã Bình Quý nâng cấp 178 mộ, nâng cấp nhà bia, cổng ngõ, sân nền lối đi bộ với số tiền 668.000.000 đồng; H.Tiên Phước: xã Tiên Mỹ xây mới tượng đài, tường rào, cổng ngõ, sân hành lễ, sân nền, lối đi bộ 295.000.000 đồng; TP Hội An Nâng cấp 1.041 mộ (mộ đá mài) 2,1 tỷ đồng; H.Duy Xuyên: Khu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Duy Xuyên nâng cấp 834 mộ (mộ đá mài), sân hành lễ với số tiền 2,3 tỷ đồng. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Kho bạc Nhà nước tỉnh lập thủ tục cấp kinh phí (đợt 1) cho các địa phương thực hiện sửa chữa, nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ theo đúng quy định. UBND các huyện, thị xã, thành phố được hỗ trợ chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích, hiệu quả và thực hiện thanh quyết toán theo quy định.

Được biết, số tiền còn lại (theo Quyết định số 1352 ngày 12-5-2022 của UBND TP Đà Nẵng về việc cấp kinh phí hỗ trợ ngân sách tỉnh Quảng Nam năm 2022) chưa phân bổ 3,952 tỷ đồng sẽ được UBND tỉnh Quảng Nam tiếp tục phân bổ cho các địa phương.

Lê Văn Huân