Quảng Nam phấn đấu chuyển đổi số toàn diện ngành Du lịch

Thứ tư, 07/07/2021 07:00

Theo Kế hoạch 54 triển khai chương trình chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch đến năm 2025 của Sở VH-TT và DL tỉnh Quảng Nam, đến năm 2025, chuyển đổi số đồng bộ, toàn diện ngành Du lịch, hình thành và phát triển môi trường số an toàn, tiện ích phục vụ tối đa hoạt động quản lý của cơ quan quản lý Nhà nước, doanh nghiệp kinh doanh du lịch và du khách. 

Cụ thể, giai đoạn 2021-2023, ngành Du lịch sẽ hoàn thành và đưa vào hoạt động hệ thống phần mềm du lịch thông minh tỉnh Quảng Nam; thực hiện 80% số hóa dữ liệu về hướng dẫn viên du lịch, doanh nghiệp lữ hành, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, cơ sở lưu trú, các khu, điểm du lịch, di tích danh thắng; xây dựng cơ bản hệ thống du lịch thực tế ảo trên bản đồ số và công nghệ VR360 đối với các khu, điểm du lịch, di tích danh thắng do Nhà nước quản lý đáp ứng yêu cầu phục vụ du khách khi đến với Quảng Nam; triển khai ứng dụng thuyết minh du lịch tự động qua thiết bị di động thông minh đối với các khu, điểm du lịch, di tích danh thắng do nhà nước quản lý... Giai đoạn 2023 - 2025, tiếp tục nâng cấp hệ thống phần mềm du lịch thông minh ngành du lịch Quảng Nam phù hợp với các công nghệ mới; hoàn thành 100% số hóa dữ liệu; nâng cấp hệ thống du lịch thực tế ảo trên bản đồ số và công nghệ VR360; xây dựng cơ bản hệ thống du lịch thực tế ảo đối với các cơ sở kinh doanh du lịch quản lý và đầu tư mới hệ thống tham quan thực tại ảo cho phép du khách tham quan các điểm đến du lịch thông qua công nghệ thực tại ảo... 

THẢO NGUYÊN