Quảng Nam phấn đấu đưa 5.000 lao động đi làm việc nước ngoài giai đoạn 2022-2025

Thứ tư, 19/10/2022 15:23
Ngày 18-10, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Theo báo cáo, trong 3 năm 2019-2021, số lượng lao động tỉnh Quảng Nam đi làm việc ở nước ngoài là 2.217 lao động. Trong giai đoạn 2022-2025, toàn tỉnh phấn đấu đạt mục tiêu đưa 5.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, trong đó năm 2022 là 1.000 lao động. Tính đến 13-10, tỉnh Quảng Nam có 741 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, đạt 74,1% so với kế hoạch năm. Các địa phương có tỷ lệ người lao động tham gia đi làm việc ở nước ngoài cao là Thăng Bình, Đại Lộc, Quế Sơn, Núi Thành, Tiên Phước và Phú Ninh. Các thị trường được lao động Quảng Nam lựa chọn, như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Nga, Lào. Thảo luận tại hội nghị, đại diện các ngành chức năng đã thống nhất đưa ra một số giải pháp trọng tâm trong thời gian tới, như: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; tập trung đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông; thực hiện đào tạo và giáo dục định hướng nghề nghiệp cho người lao động để tạo nguồn lao động có chất lượng tham gia đi làm việc ở nước ngoài; nâng cao năng lực hoạt động của Trung tâm dịch vụ việc làm Quảng Nam trong công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; thực hiện tốt, hiệu quả các chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài…

Lê Hải