Quảng Nam sắp xếp, tổ chức lại bộ máy Sở VH-TT&DL còn 7 phòng

Thứ bảy, 17/11/2018 11:00

Ngày 16-11, ông Trần Văn Tân- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam chủ trì cuộc họp với Sở VH-TT&DL và các sở, ngành liên quan thảo luận về Đề án Sắp xếp, tổ chức bộ máy Sở VH-TT&DL Quảng Nam. Theo phương án Sở VH-TT&DL đưa ra, sẽ sáp nhập Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Tài chính- Kế hoạch vào Văn phòng gọi là Văn phòng Sở. Đổi tên Phòng Quản lý Lữ hành thành Phòng Quy hoạch và phát triển tài nguyên du lịch, Phòng Quản lý Lưu trú thành Phòng Nghiệp vụ du lịch, giữ nguyên các phòng còn lại. Đối với các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở, chuyển giao các đội chiếu bóng lưu động các huyện miền núi về UBND các huyện; sáp nhập bộ phận còn lại của Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng Quảng Nam vào Trung tâm Văn hóa với tên gọi Trung tâm Văn hóa- Điện ảnh Quảng Nam. Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật và Du lịch Quảng Nam sáp nhập, hợp nhất với các trường trung cấp, cao đẳng theo chủ trương của tỉnh.

Trung tâm Quản lý Di tích và Danh thắng Quảng Nam có 2 phương án hợp nhất. Phương án 1 là hợp nhất với Bảo tàng tỉnh thành Bảo tàng Quảng Nam. Phương án 2 là hợp nhất với BQL Quần thể Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng thành BQL Di tích và Danh thắng Quảng Nam. Sau khi sáp nhập, hợp nhất, khối hành chính sẽ giảm 2 phòng, còn 7 phòng, giảm 2 trưởng phòng, 5 phó phòng, 1 hợp đồng 68. Khối sự nghiệp giảm 2 đơn vị, còn 10 đơn vị, giảm 3 phòng, đội bên trong của đơn vị sự nghiệp; giảm 2 thủ trưởng đơn vị, 4 phó thủ trưởng, 2 kế toán, 2 văn thư.

TH. HÀ