Quảng Nam tập huấn công tác coi thi cho hơn 300 cán bộ, lãnh đạo, thư ký các điểm thi

Thứ năm, 30/06/2022 18:14
Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Nam vừa tổ chức hội nghị tập huấn công tác coi thi tốt nghiệp THPT 2022 cho hơn 300 cán bộ là thành viên Ban coi thi thuộc Hội đồng thi số 34 tỉnh Quảng Nam cùng lãnh đạo và thư ký của 55 điểm thi trên địa bàn tỉnh (sau đây gọi tắt là lực lượng tham gia coi thi).

Tại đây, lực lượng tham gia coi thi được lãnh đạo các phòng chuyên môn của Sở GD-ĐT hướng dẫn nghiệp vụ thi, quy chế, những điểm mới về kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 cùng một số nội dung khác liên quan đến công tác tổ chức thi, coi thi; trách nhiệm của trưởng điểm thi; các quy định về đánh số báo danh, sử dụng đề thi tại phòng thi, thu bài thi, xử lý các tình huống bất thường xảy ra...

Q.N