Quảng Nam thành lập Hội đồng xét đề nghị tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú lần thứ 16 năm 2023

Thứ ba, 14/03/2023 14:17
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh vừa ký ban hành quyết định thành lập Hội đồng xét đề nghị tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú tỉnh Quảng Nam lần thứ 16 năm 2023.

Hội đồng do ông Trần Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Chủ tịch; ông Thái Viết Tường - Giám đốc Sở GD-ĐT làm Phó Chủ tịch và 15 ủy viên.

Hội đồng có nhiệm vụ xét đề nghị tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú được Hội đồng Sở GD-ĐT, hội đồng cấp huyện đề nghị; hoạt động theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 16 Nghị định 27 ngày 10-3-2015 của Chính phủ về việc xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú và các văn bản hướng dẫn liên quan…

P.V