Quảng Nam thí điểm đưa bài chòi vào trường học

Thứ bảy, 23/03/2024 13:15
Ngày 21-3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Hồ Quang Bửu ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 08/2024 ngày 23-1-2024 của HĐND tỉnh về Quy định nội dung, mức hỗ trợ bảo tồn, phát huy giá trị Di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật Bài Chòi giai đoạn 2024-2030.
Du khách thích thú với nghệ thuật hát Bài Chòi tại Hội An.
Du khách thích thú với nghệ thuật hát Bài Chòi tại Hội An.

Theo kế hoạch, Quảng Nam đặt mục tiêu chung là bảo tồn, phát huy giá trị di sản Bài chòi, một loại hình nghệ thuật được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Nâng cao quy mô, số lượng, chất lượng các Câu lạc bộ(CLB)/Đội/Nhóm Bài Chòi, tiếp tục gìn giữ, lưu truyền, phổ biến, phát huy cho các thế hệ mai sau.

Mục tiêu cụ thể là 100% các CLB/Đội/Nhóm Bài Chòi được cấp có thẩm quyền ra quyết định thành lập; có quy chế, điều lệ để tổ chức và duy trì sinh hoạt thường xuyên được hưởng các chính sách hỗ trợ bao gồm hỗ trợ mua sắm các trang thiết bị và duy trì hoạt động. Đặc biệt truyền dạy thí điểm nghệ thuật Bài Chòi tại các trường học, đưa vào hoạt động ngoại khóa, tổ chức ngày hội, giao lưu cho học sinh. Mỗi huyện, thị xã, thành phố thành lập 1 CLB/Đội/Nhóm Bài Chòi để thực hành, trình diễn, trao truyền nghệ thuật Bài Chòi. Phạm vi thực hiện tại 18 địa phương trong tỉnh, với tổng kinh phí thực hiện giai đoạn trên khoảng 23 tỷ đồng.

Trần Tân