Quảng Nam thông qua 22 nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh

Thứ bảy, 23/09/2023 06:36
Sau gần 2 ngày làm việc, ngày 22-9, Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X đã bế mạc, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Phát biểu bế mạc kỳ họp, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam Phan Việt Cường nhìn nhận: Tại kỳ họp, trên cơ sở xem xét các tờ trình, đề án và dự thảo Nghị quyết do UBND tỉnh Quảng Nam trình; báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh; căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành và bối cảnh thực tế của tỉnh Quảng Nam hiện nay, các đại biểu đã tập trung nghiên cứu, tham gia thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng liên quan đến các nội dung trình kỳ họp.
Các đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết tại kỳ họp.
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam Phan Việt Cường phát biểu tại kỳ họp.

Những nội dung được quyết định tại kỳ họp lần này có ý nghĩa rất quan trọng cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, đảm bảo an sinh xã hội của tỉnh trước mắt và lâu dài.

Theo Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam, thời gian từ nay đến cuối năm 2023 không còn nhiều, HĐND tỉnh Quảng Nam đề nghị UBND tỉnh tiếp tục thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát; đôn đốc, chỉ đạo các ngành, các cấp, các địa phương, nhất là người đứng đầu tích cực, chủ động bám sát các chỉ tiêu, mục tiêu để thực hiện có hiệu quả, hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2023 đã đề ra. Đồng thời, tập trung chuẩn bị tốt các nội dung trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 của HĐND tỉnh theo quy định, nhất là đánh giá sát đúng tình hình thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023, đề xuất chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2024; tổ chức lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND tỉnh bầu.

Các đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết tại kỳ họp.

Được biết, 22 nghị quyết được HĐND tỉnh Quảng Nam thông qua lần này, trong đó có nội dung liên quan đến việc xử lý các kết luận của Kiểm toán Nhà nước về quyết toán ngân sách Quảng Nam năm 2021. Trước đó, Kiểm toán Nhà nước đã chỉ ra khá nhiều khoản chi sai, không đúng quy định,... buộc phải thu hồi gần 60 tỷ đồng. Cụ thể: trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi 3,4 tỷ đồng hỗ trợ cho Công ty TNHH MTV khai thác thủy lợi Quảng Nam; hơn 37,1 tỷ đồng chi bù hụt thu cho 5 huyện; hơn 3,2 tỷ đồng chi chế độ dinh dưỡng cho CLB bóng đá Quảng Nam, 14,9 tỷ đồng chi hỗ trợ phụ cấp, tiền ăn cho các lực lượng trực chốt kiểm soát COVID-19 không thuộc tuyến biên giới…

Qua rà soát, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Quảng Nam nhận thấy, pháp luật về quản lý ngân sách đã quy định khá rõ các trường hợp chi sai quy định, hình thức xử lý các trường hợp chi sai quy định, trách nhiệm các cơ quan, đơn vị có liên quan khi xảy ra sai phạm thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật… Tuy nhiên, xét thấy việc thu hồi những khoản chi này gặp những khó khăn trở ngại nhất định. Do vậy, trên cơ sở kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước và chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 1979-CV/TU ngày 13-9-2023, Ban Kinh tế - Ngân sách trình HĐND tỉnh xem xét không thu hồi các khoản kinh phí nêu trên.

LÊ HẢI