Quảng Ngãi điều động, luân chuyển và bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt

Thứ ba, 26/07/2022 13:45
Sáng 25-7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi và Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức công bố các quyết định về việc điều động, luân chuyển và bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt của tỉnh.
Ông Đặng Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi trao các quyết định về việc điều động, luân chuyển và bổ nhiệm cán bộ.
Ông Đặng Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi trao các quyết định về việc điều động, luân chuyển và bổ nhiệm cán bộ.

Theo đó, điều động, phân công ông Phạm Xuân Duệ- Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng UBND tỉnh đến nhận công tác tại Thanh tra tỉnh và bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Thanh tra tỉnh trong thời hạn 5 năm (25-7-2022 đến 25-7-2027); bổ nhiệm ông Trương Minh Sang - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh giữ chức Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh trong thời hạn 5 năm (kể từ 25-7-2022); luân chuyển ông Vũ Minh Tâm - Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND TX Đức Phổ, nhiệm kỳ 2021-2026 đến nhận công tác tại Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi để bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng UBND tỉnh trong thời hạn 5 năm, kể từ 25-7-2022; luân chuyển ông Đỗ Tâm Hiển - Giám đốc BQL Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh về công tác tại TX Đức Phổ, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã, Ban Thường vụ Thị ủy và chỉ định giữ chức Phó Bí thư Thị ủy, nhiệm kỳ 2020-2025, kể từ ngày 25-7-2022, đồng thời giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND TX Đức Phổ, nhiệm kỳ 2021-2026; điều động ông Phùng Tô Long - Phó Chủ tịch UBND H. Sơn Hà nhiệm kỳ 2021-2026 đến nhận công tác tại Văn phòng UBND tỉnh và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh tỉnh trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày 25-7; luân chuyển ông Trần Hoài Thu - Trưởng phòng Kinh tế ngành, Sở Kế hoạch & Đầu tư đến nhận công tác tại Sở LĐ-TB&XH, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày 25-7-2022.

Trung Thành