Quảng Ngãi phổ biến chương trình, kế hoạch tiếp xúc cử tri Ban Thường trực

Thứ sáu, 30/04/2021 10:41

Quảng Ngãi - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi vừa họp triển khai việc tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri đối với những người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026. 

Tại cuộc họp, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã thông tin đến ứng cử viên tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong những năm qua và định hướng phát triển trong 5 năm đến. Qua đó tạo điều kiện để ứng cử viên triển khai xây dựng, chuẩn bị chương trình hành động đảm bảo thuyết phục.

Hội nghị cũng đã phổ biến, quán triệt chương trình hành động và kế hoạch tiếp xúc cử tri đến với các ứng cử viên. Quán triệt Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND. Gợi ý xây dựng chương trình hành động cho ứng cử viên. Các nội dung tuyên truyền, vận động bầu cử, nguyên tắc vận động bầu cử. Công tác vận động bầu cử thông quan phương tiện thông tin đại chúng. Những hành vi bị cấm trong vận động bầu cử...

Quảng Ngãi có 13 ứng cử viên ĐBQH khóa XV và 87 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo kế hoạch, thời gian tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để người ứng cử vận động bầu cử được tiến hành từ ngày 5 đến 14-5-2021.

Q.Ng