Quảng Ngãi: Trên 32% dân số có hồ sơ quản lý sức khỏe điện tử

Thứ bảy, 19/12/2020 10:43

Thực hiện Đề án “Thiết lập hồ sơ sức khỏe điện tử đến từng người dân trên địa bàn tỉnh”, đến nay toàn tỉnh Quảng Ngãi đã có hơn 400.000 hồ sơ được thiết lập, chiếm 32% tổng dân số toàn tỉnh. Các thông tin về sức khỏe của từng cá nhân, các lần khám, điều trị và các xét nghiệm cận lâm sàng đều được nhập vào dữ liệu chung tại các Trung tâm Y tế huyện, thành phố. Sau đó, dữ liệu sẽ được liên thông đến các cơ sở khám, điều trị tại tuyến tỉnh và tuyến Trung ương.

Theo ngành y tế Quảng Ngãi, hiện các đơn vị vẫn còn lúng túng trong việc ứng dụng công nghệ thông tin. Trong khi đó, người dân vẫn chưa nắm rõ các lợi ích của việc triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử, chưa thao tác thành thạo trên hệ thống dữ liệu. Hiện nay, đa số các hồ sơ quản lý sức khỏe điện tử được thiết lập chủ yếu dựa trên dữ liệu bảo hiểm xã hội và dữ liệu tự động khám, chữa bệnh và tiêm chủng. Nhằm thực hiện mục tiêu đến năm 2021, Quảng Ngãi sẽ hoàn thành Đề án với 100% người dân trên địa bàn tỉnh sẽ được thiết lập hồ sơ sức khỏe điện tử, thời gian tới, Sở Y tế tỉnh tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn và trang bị các thiết bị máy móc để các địa phương thực hiện việc nhập dữ liệu quản lí hồ sơ sức khỏe điện tử. Sở cũng kiến nghị Bộ Y tế sớm ban hành mã định danh y tế, ban hành dữ liệu chuẩn chung cho phần mềm hồ sơ sức khỏe điện tử và quy định mức chi trả thuê phần mềm hồ sơ sức khỏe điện tử.

S.THẮNG