Quảng Trị đầu tư bảo tồn, tôn tạo và chống xuống cấp hệ thống di tích

Thứ hai, 21/02/2022 16:43

Theo Đề án "Đầu tư bảo tồn, tôn tạo, chống xuống cấp hệ thống di tích lịch sử văn hóa giai đoạn 2022-2025" do UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành, từ nay đến năm 2025, tỉnh lập hồ sơ khoa học và pháp lý cho 293 di tích; đầu tư quy hoạch 3 di tích Quốc gia đặc biệt trên địa bàn; đầu tư bảo tồn, tôn tạo 8 di tích Quốc gia sử dụng ngân sách tỉnh và huy động xã hội hóa; đầu tư quy hoạch, bảo tồn, tôn tạo 4 di tích Quốc gia sử dụng nguồn vốn hỗ trợ từ Trung ương; đầu tư bảo tồn, tôn tạo, chống xuống cấp 32 di tích cấp tỉnh. Tổng kinh phí để đầu tư bảo tồn, tôn tạo, chống xuống cấp di tích là trên 43,7 tỷ đồng; trong đó ngân sách trên 38,8 tỷ đồng, số vốn còn lại từ nguồn xã hội hóa.

N.L