Quảng Trị gia tăng sản xuất bù đắp ảnh hưởng của Covid-19 và thiên tai

Thứ năm, 10/12/2020 06:50

Ngày 9–12, Kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VII bế mạc sau 3 ngày làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, trả lời chất vấn thẳng thắn, nghiêm túc trước những vấn đề mà cử tri và nhân dân quan tâm, đưa ra các giải pháp, tạo bước đột phá để phát triển KT – XH của tỉnh trong năm 2021 và giai đoạn tiếp theo. Kỳ họp đã xem xét các báo cáo, đề án, tờ trình và thông qua 34 nghị quyết. Trong đó có 7 nghị quyết thuộc nhóm về nhiệm vụ KT - XH, thu chi ngân sách, xây dựng cơ bản, biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2021, quyết toán ngân sách các năm 2018, 2019; 26 nghị quyết về các chủ trương, chính sách địa phương trên các lĩnh vực và 1 nghị quyết về bầu Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang nhấn mạnh một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể cần triển khai thực hiện trong thời gian tới. Trong đó, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống Covid-19; khắc phục hậu quả thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; xây dựng kế hoạch tái thiết tổng thể KT – XH của tỉnh và đề án tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp sau thiên tai. Thực hiện đồng bộ các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, tổ chức đối thoại với doanh nghiệp để kịp thời hỗ trợ giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các thủ tục đầu tư và sản xuất, kinh doanh; gia tăng sản xuất bù đắp ảnh hưởng của Covid-19 và thiên tai. Khắc phục các tồn tại, hạn chế trong các lĩnh vực thuế, đất đai, đầu tư, xây dựng…tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng. Thực hiện tích cực cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả việc giải quyết kiến nghị của cử tri và nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Tiếp tục củng cố, tăng cường QP - AN, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội… Và tăng cường công tác quản lý nhà nước và nâng cao chất lượng các hoạt động sự nghiệp trên các lĩnh vực giáo dục, văn hóa, y tế, lao động việc làm.

Đối với vấn đề tập trung khắc phục hậu quả nặng nề do thiên tai, dịch bệnh gây ra, hiện Quảng Trị đang tập trung triển khai 5 giải pháp trước mắt: đảm bảo nguồn giống đủ phẩm cấp để sản xuất vụ đông muộn 2020 và đông xuân 2020-2021; cải tạo đồng ruộng, trả lại mặt bằng mặt bằng sản xuất và chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp trên diện tích bị bồi lấp; sửa chữa hạ tầng thủy lợi cấp thiết kịp thời phục vụ sản xuất vụ đông xuân 2020-2021; đảm bảo cấp nước sinh hoạt cho người dân các vùng bị thiệt hại do mưa lũ, tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân và doanh nghiệp để đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh.

BẢO HÀ