Quy hoạch xây dựng Trung tâm dịch vụ du lịch ven sông, ven biển TP Tam Kỳ

Thứ ba, 22/12/2020 09:03

Quảng Nam- UBND tỉnh Quảng Nam quyết định phê duyệt Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2.000) Phân khu 12 - Trung tâm dịch vụ du lịch ven sông, ven biển TP Tam Kỳ. Phạm vi được xác định tại đồ án Quy hoạch chung TP Tam Kỳ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3500/QĐ-UBND ngày 6-11-2014. 

Ranh giới lập quy hoạch nằm phía Đông Bắc TP Tam Kỳ, trong ranh giới lập quy hoạch gồm có một phần của xã Tam Thăng, xã Tam Thanh và xã Tam Phú. Diện tích quy hoạch là 1.378,18 ha (đất xây dựng đô thị 475,59 ha; đất ngoài dân dụng 204,88 ha; đất khác 902,59 ha), chỉ tiêu dân số khoảng 24.730 người. Đây là trung tâm dịch vụ du lịch ven sông, ven biển của TP Tam Kỳ; khu đô thị du lịch mới với cấu trúc và mô hình phát triển du lịch linh hoạt, tận dụng tối đa tiềm năng tự nhiên; đồng thời, bảo tồn hệ thống không gian cảnh quan và các giá trị văn hóa quan trọng. Chỉ tiêu đất đai và hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đảm bảo phù hợp với tiêu chuẩn đô thị loại II. UBND TP Tam Kỳ thực hiện việc quản lý đất đai, đầu tư xây dựng theo đúng quy hoạch được duyệt và quy định hiện hành của pháp luật.

TH. HÀ