Quyết liệt đấu tranh xóa bỏ tà đạo Hà Mòn

Thứ sáu, 27/05/2022 16:47
Ngày 26-5, Tỉnh ủy Kon Tum tổ chức tổng kết công tác đấu tranh xóa bỏ tà đạo Hà Mòn nhằm chia sẻ kinh nghiệm và rút ra những bài học thực tiễn trong công tác đấu tranh xóa bỏ tà đạo này.
Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân.
Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân.

Đánh giá cao ý nghĩa quan trọng của Hội nghị, Thượng tướng Lương Tam Quang- Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định, 23 năm qua, tỉnh Kon Tum đã kiên quyết đấu tranh chống tà đạo Hà Mòn và âm mưu của các đối tượng phản động FULRO lợi dụng tà đạo để chống phá chính quyền. Nhờ đó, đến nay, việc xóa bỏ tà đạo Hà Mòn trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã cơ bản ổn định. Nhiều đối tượng cầm đầu bị truy tố. An ninh, trật tự tại các điểm nóng có hoạt động tà đạo được củng cố. Đời sống của người dân ngày càng được nâng cao.

Những kinh nghiệm thực tiễn trong công tác đấu tranh xóa bỏ tà đạo và những hoạt động FULRO lợi dụng tà đạo Hà Mòn của tỉnh Kon Tum đã góp phần cung cấp những luận cứ quan trọng để Bộ Công an tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước ban hành nhiều chủ trương, chính sách về công tác đảm bảo an ninh, trật tự, trong đó có công tác đấu tranh xóa bỏ các tà đạo, đạo lạ, phức tạp về an ninh, trật tự.

Thượng tướng Lương Tam Quang đề nghị, các cấp ủy, chính quyền Kon Tum quan tâm, lãnh đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ về đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên; kết hợp chặt chẽ thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, nhất là về công tác dân tộc, tôn giáo, thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng, Nhà nước, chăm lo đời sống, lợi ích chính đáng của đồng bào các dân tộc thiểu số. Đồng thời, xử lý nghiêm minh mọi hoạt động lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để kích động quần chúng nhân dân vi phạm pháp luật.

Theo Bí thư Huyện ủy Kon Rẫy Nguyễn Quang Thạch, tà đạo Hà Mòn xuất hiện trên địa bàn huyện từ năm 2000, hoạt động mạnh nhất trong giai đoạn 2009 - 2012. Đỉnh điểm, cuối năm 2012, trên 800 người trên địa bàn đã tin theo tà đạo này, 43 đối tượng cốt cán. Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện đấu tranh xóa bỏ tà đạo Hà Mòn, phân công hai Phó Bí thư Huyện ủy trực tiếp phụ trách các xã có tà đạo; thành lập các tổ tuyên truyền, vận động quần chúng cấp huyện. Nhờ đó, đa số nhân dân đã nhận thức được việc tin theo tà đạo Hà Mòn là sai trái, là vi phạm pháp luật. Đến nay, địa bàn huyện đã không còn hoạt động liên quan đến tà đạo Hà Mòn.

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum Dương Văn Trang khẳng định, đến nay, vấn đề tà đạo Hà Mòn trên địa bàn tỉnh cơ bản được giải quyết, không còn đối tượng tin theo, đã xóa bỏ hoàn toàn về tổ chức, giải quyết được cơ bản yếu tố chính trị, phản động của tà đạo Hà Mòn. Đa số người từ bỏ tà đạo này đã đi nhà thờ, quay lại sinh hoạt đạo Công giáo. Tuy nhiên, theo Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum, tổ chức phản động FULRO lưu vong vẫn còn tồn tại, sẽ không từ bỏ âm mưu móc nối các đối tượng theo tà đạo để chống phá chính quyền khi có điều kiện thuận lợi.

"Hệ thống chính trị của tỉnh cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như kiện toàn hệ thống chính trị các cấp, nhất là ở cơ sở; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, nâng cao đời sống, tinh thần cho nhân dân; tăng cường công tác quản lý, hướng dẫn hoạt động tôn giáo theo đúng quy định của pháp luật, xem xét, giải quyết kịp thời nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo chính đáng cho người dân là biện pháp căn cơ, lâu dài để đấu tranh xóa bỏ tà đạo Hà Mòn trên địa bàn tỉnh", Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum nhấn mạnh.

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thứ trưởng Lương Tam Quang tặng Bằng khen của Bộ Công an cho 5 tập thể và 12 cá nhân, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum tặng Bằng khen cho 3 tập thể và 5 cá nhân có thành tích trong công tác đấu tranh xóa bỏ tà đạo Hà Mòn, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Thành lập cuối năm 1999 tại xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà, tà đạo Hà Mòn lợi dụng sự thiếu hiểu biết, nhận thức còn hạn chế của đồng bào dân tộc thiểu số, lôi kéo bà con tin theo tà đạo. Năm 2012, tà đạo Hà Mòn đã lôi kéo hơn 2.300 người tin theo, phát triển sang các tỉnh Gia Lai, Đăk Lăk. Các đối tượng phản động FULRO lưu vong đã móc nối, lợi dụng, chỉ đạo các đối tượng trong tà đạo Hà Mòn tiến hành các hoạt động chống chính quyền. Tỉnh ủy Kon Tum đã có nhiều văn bản chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai các nhiệm vụ, giải pháp đấu tranh ngăn chặn, xóa bỏ tà đạo Hà Mòn trên địa bàn.

Lực lượng Công an Kon Tum phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an bắt giữ 23 đối tượng cầm đầu, cốt cán, chống đối quyết liệt; xử lý hình sự 9 đối tượng, kiểm điểm trước dân 8 đối tượng, chuyển giao 6 đối tượng cho Công an các tỉnh. Cùng với đó, lực lượng Công an thực hiện tốt công tác vận động quần chúng tham gia đấu tranh xóa bỏ tà đạo Hà Mòn; tranh thủ sự ủng hộ, tham gia của các chức sắc, Giáo hội Công giáo trong công tác đấu tranh xóa bỏ tà đạo Hà Mòn; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị và lực lượng Công an cơ sở; thực hiện tốt các chính sách phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số có hoạt động tà đạo Hà Mòn...

C.N