Ra mắt bộ sách "Huế kỳ bí"

Thứ ba, 26/09/2023 08:36
Bộ ấn phẩm trên có 3 cuốn: Huế điều kỳ bí (Louis Chochod), Lăng Gia Long (Léopold Cadière) và Tuyển tập bản đồ địa danh Kinh thành Huế (Henri Cosserat & Léopold Cadière) do MaiHaBooks liên kết cùng Nhà xuất bản Khoa học- Xã hội phát hành vừa ra mắt và giới thiệu đến công chúng tại khoa Lịch sử Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế.
Bộ sách "Huế kỳ bí".
Bộ sách "Huế kỳ bí".

Huế điều kỳ bí gồm 5 chương, phân tích và lý giải, khám phá các hiện tượng từ con người, xã hội, sự sống, dấu ấn tâm linh, cuộc sống thế tục…; Lăng Gia Long giúp bạn đọc hiểu hơn về vị Hoàng đế đầu tiên của triều Nguyễn, cùng những quan niệm nhân sinh quan mà chính Gia Long đã gửi vào quần thể lăng tẩm mình; Tuyển tập đồ bản và địa danh Kinh thành Huế với 28 đồ bản (hoặc bình đồ) được xếp theo thứ tự thời gian xuất hiện và được giới thiệu đầy đủ từ xuất xứ (thời gian, nguồn tư liệu, nơi công bố lần đầu…) cũng như ý nghĩa, công dụng cần thiết của chúng.

T.T