Ra mắt cuốn sách về Ban Tuyên huấn Khu 5 anh hùng

Thứ ba, 11/01/2022 21:50

Sáng 10-1, tại Đà Nẵng, Cơ quan thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại Đà Nẵng và Ban Liên lạc Ban Tuyên huấn Khu ủy Khu 5 phối hợp tổ chức giới thiệu cuốn sách "Ban Tuyên huấn Khu 5 anh hùng trong thời kỳ chống Mỹ, cứu nước". Cuốn sách được sưu tầm tài liệu và biên soạn bởi Ban Liên lạc Ban Tuyên huấn Khu ủy Khu 5, đã được Nhà xuất bản Đà Nẵng xuất bản cuối tháng 12-2021.

Sách giới thiệu về các giai đoạn lịch sử của Ban Tuyên huấn Khu ủy Khu 5, gồm 3 phần. Phần I nói lên quá trình hình thành, phát triển và hoạt động của Ban Tuyên huấn Khu ủy Khu 5 cũng như các tiểu ban và các bộ phận khác trong ban. Phần II gồm những bài viết kể về những tấm gương, những sự việc, những câu chuyện nổi bật trong công tác, chiến đấu (kể cả trong nhà tù đế quốc) và đời sống cán bộ, nhân viên của Ban. Phần III gồm những hình ảnh của Ban Tuyên giáo Trung ương, của Ban Liên lạc Ban Tuyên huấn Khu ủy Khu 5 cùng các hình ảnh, hiện vật còn lưu giữ tới ngày nay; danh sách cán bộ, nhân viên của Ban qua các thời kỳ, danh sách các liệt sĩ...

  Sau khi thống nhất đất nước, vào tháng 9-1975, Ban Tuyên huấn Khu ủy Khu 5 được giải thể, cùng với các cơ quan cấp khu khác. Vào tháng 8-2019, Ban Tuyên huấn Khu ủy Khu 5 đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý "Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân".

Q.D