Ra mắt mô hình “Nuôi heo đất an sinh xã hội”

Thứ sáu, 08/03/2024 09:20
Chiều 7-3, Hội Nông dân quận Thanh Khê (Đà Nẵng) ra mắt mô hình “Nuôi heo đất an sinh xã hội” nhằm hỗ trợ cho hội viên nông dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hộ nghèo, hộ cận nghèo, đau ốm thường xuyên giai đoạn 2024-2028.
Trao tặng heo đất cho các Chi hội Nông dân.
Trao tặng heo đất cho các Chi hội Nông dân.

Ông Đàm Văn Hùng - Chủ tịch Hội Nông dân quận Thanh Khê cho biết, mô hình này được triển khai và tổ chức đến 95 Chi hội Nông dân khu dân cư, Chi hội Nông dân nghề nghiệp trong toàn quận. Qua đó, vận động cán bộ, hội viên nông dân, các tổ chức, cá nhân tích cực hưởng ứng, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, phát huy các giá trị truyền thống nhân ái tốt đẹp của dân tộc. Nguồn kinh phí từ nuôi heo đất sẽ giúp đỡ, hỗ trợ cho hội viên về vật chất như lương thực, thực phẩm, kinh phí lo thuốc thang khi ốm đau, thẻ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội…, đồng thời phát triển nguồn quỹ bền vững hàng năm để hỗ trợ cho hội viên nông dân thuộc nhóm đối tượng nêu trên.

Phương Kiếm