Ra mắt mô hình Phối hợp bảo đảm ANTT ở cơ sở y tế

Thứ tư, 02/03/2022 11:00

Chiều 28-2, Công an huyện Tuy Phước và TTYT huyện Tuy Phước (tỉnh Bình Định) đã ra mắt mô hình "Phối hợp bảo đảm ANTT tại TTYT huyện Tuy Phước".

Mô hình có 15 thành viên là nhân viên bảo vệ và cán bộ các khoa, phòng trực thuộc nhằm huy động sức mạnh tập thể vào công tác đảm bảo ANTT trong và ngoài khuôn viên bệnh viện. Các thành viên Tổ tự quản về ANTT sẽ thường xuyên tổ chức tuyên truyền pháp luật và phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội cho cán bộ, công nhân viên, người lao động.

Tại buổi ra mắt, các thành viên của mô hình đã ký kết quy chế phối hợp nhằm huy động sự tham gia tích cực của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng bảo vệ, người lao động trong công tác phòng, chống tội phạm, ngăn ngừa đối tượng xấu trà trộn vào TTYT huyện để trộm cắp tài sản của người bệnh và bệnh viện, ngăn chặn tình trạng băng nhóm vào bệnh viện gây rối, đánh nhau tạo môi trường văn minh, lành mạnh, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ khám và chữa bệnh.

T.L