Ra mắt sách "Tầm nhìn và nhân văn Hồ Chí Minh"

Thứ sáu, 08/09/2023 07:45
NXB Chính trị quốc gia Sự thật vừa xuất bản cuốn sách "Tầm nhìn và nhân văn Hồ Chí Minh". Cuốn sách gồm 462 trang do tác giả Lê Xuân Đức tập hợp gồm những bài phân tích, sưu tầm, nghiên cứu, phân tích các vấn đề liên quan đến Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Bìa cuốn sách "Tầm nhìn và nhân văn Hồ Chí Minh".
Bìa cuốn sách "Tầm nhìn và nhân văn Hồ Chí Minh".

Nội dung cuốn sách được chia thành ba phần: Phần thứ nhất, gồm các bài viết, nghiên cứu, phân tích về tầm nhìn Hồ Chí Minh; Phần thứ hai, gồm các bài viết, nghiên cứu, phân tích, luận bàn về tính nhân văn Hồ Chí Minh; Phần thứ ba - Thay lời kết là trích dẫn những lời phát biểu, những tác phẩm ngợi ca Chủ tịch Hồ Chí Minh của các nhà hoạt động chính trị, các triết gia, sử học, nhà văn, nhà thơ, nhà Việt Nam học nổi tiếng trên thế giới; đồng thời, tác giả lan tỏa những điều đã và đang thực hiện trong việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với phương châm "Yêu Bác lòng ta trong sáng hơn".

VN- BT