Ra mắt trang thông tin điện tử Hội Văn học nghệ thuật Đắk Lắk

Thứ năm, 22/09/2022 14:33
Nhân kỷ niệm 32 năm Ngày thành lập (20-9-1990 - 20-9-2022), Hội Văn học nghệ thuật (VHNT) Đắk Lắk tổ chức ra mắt trang thông tin điện tử Hội VHNT Đắk Lắk.

Trải qua 32 năm hình thành và phát triển với 7 kỳ đại hội, Hội VHNT Đắk Lắk hiện có 229 hội viên ở 7 chuyên ngành, lĩnh vực: Văn học, Âm nhạc, Mỹ thuật, Sân khấu - điện ảnh, Nhiếp ảnh, Văn nghệ dân gian, Kiến trúc. Hội VHNT Đắk Lắk đã làm tốt công tác tập hợp đội ngũ văn nghệ sĩ, lao động sáng tạo tác phẩm văn học nghệ thuật, góp phần xây dựng và phát triển nền văn hóa, văn nghệ Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Trang thông tin điện tử của Hội VHNT Đắk Lắk có địa chỉ https://vhnt.daklak.gov.vn; là tiếng nói chính thức của Hội VHNT Đắk Lắk bên cạnh Tạp chí Chư Yang Sin.

V.N