Rà soát bổ sung nhu cầu vay vốn tín dụng chính sách thực hiện chương trình phục hồi kinh tế

Thứ sáu, 27/05/2022 10:06
Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh vừa ký ban hành văn bản yêu cầu các sở ngành, đơn vị, địa phương tiếp tục rà soát bổ sung nhu cầu vay vốn tín dụng chính sách thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 11 của Chính phủ.

Cụ thể, thành phố yêu cầu Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Đà Nẵng phối hợp các sở ngành liên quan tổng hợp, bổ sung nhu cầu vốn tín dụng chính sách thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 11 của Chính phủ.

Các quận, huyện có nhiệm vụ rà soát đối tượng, xây dựng bổ sung nhu cầu vay vốn theo quy định tại Quyết định số 11/2022/QĐ-TTg ngày 27-4-2022 của Thủ tướng Chính phủ đối với cơ sở giáo dục mầm non độc lập dân lập, tư thục do Chủ tịch UBND quận huyện, xã phường ra quyết định cho phép thành lập. Yêu cầu các sở ngành, đơn vị, địa phương rà soát các chương trình tín dụng như cho vay cá nhân, hộ gia đình để vay mua, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở theo chính sách; chương trình cho vay đối với học sinh, sinh viên, cơ sở giáo dục.

Văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương có báo cáo, trình lãnh đạo thành phố phê duyệt trong tháng 5-2022.

BẢO NAM