Sản phẩm OCOP và đặc sản Hà Tĩnh ra hội chợ

Thứ bảy, 22/01/2022 08:00

Hội chợ sản phẩm OCOP và đặc sản Hà Tĩnh năm 2022 sẽ được tổ chức tại Quảng trường Trung tâm thương mại Vincom - TP Hà Tĩnh từ 21 đến 25-1-2022, với quy mô 80-100 gian hàng.

Hội chợ sản phẩm OCOP và đặc sản Hà Tĩnh năm 2022 nhằm giới thiệu, quảng bá, tôn vinh các sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và một số đặc sản của tỉnh đến với người dân trong, ngoài tỉnh nhằm thực hiện chiến lược xây dựng thương hiệu sản phẩm và các đặc sản nổi tiếng của tỉnh; tạo mối liên kết chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ, phát triển sản phẩm bền vững, từ đó nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, thúc đẩy phát triển sản xuất góp phần tăng trưởng kinh tế địa phương.

Hiện nay, công tác chuẩn bị, kịch bản các hoạt động lễ hội đã cơ bản sẵn sàng. Đơn vị tổ chức sự kiện cũng đang tiến hành dựng khung rạp cho gian hàng để chuẩn bị cho ngày khai mạc.

H.T