Số doanh nghiệp thành lập mới tăng đột biến

Thứ tư, 31/08/2022 20:11
Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Đà Nẵng cho biết, chỉ trong 15 ngày đầu tháng 8-2022 đã có 345 doanh nghiệp đăng ký kinh doanh mới với tổng vốn điều lệ 1.333 tỷ đồng, tăng 73% về số lượng doanh nghiệp và tăng 52% về vốn đăng ký so với cùng kỳ.

Tính chung 8 tháng đầu năm nay, Đà Nẵng đã cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho 3.125 doanh nghiệp, tổng vốn điều lệ đăng ký 16.221 tỷ đồng, tăng gần 20% về số lượng doanh nghiệp và tăng 24% về vốn đăng ký. Bên cạnh đó, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động cũng tăng gần 41% so với cùng kỳ, tương ứng 1.754 doanh nghiệp. Những tín hiệu lạc quan này cho thấy kinh tế Đà Nẵng đang được phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch.

HẢI QUỲNH