Tái định cư dự án Cao tốc Bắc - Nam: Quảng Ngãi cam kết đảm bảo quyền lợi cho người dân vùng giải tỏa

Thứ tư, 07/12/2022 16:03
Quyết tâm phấn đấu trở thành địa phương tiên phong trong thực hiện giải phóng mặt bằng (GPMB) trong phạm vi ảnh hưởng của dự án Cao tốc Bắc- Nam, đến nay, Quảng Ngãi đã GPMB tuyến chính dự án Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía đông, giai đoạn 2021- 2025, đoạn qua địa bàn tỉnh đạt khối lượng hơn 70%.
Chuẩn bị mặt bằng bố trí tái định cư cho các hộ giải tỏa.
Chuẩn bị mặt bằng bố trí tái định cư cho các hộ giải tỏa.

Với những hộ dân bị ảnh hưởng, tỉnh cũng đã tập trung triển khai xây dựng các khu tái định cư theo tiêu chí khu dân cư nông thôn kiểu mẫu, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người dân thuộc diện tái định cư.

Hơn 1.300 hộ dân cần tái định cư

Dự án Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía đông, giai đoạn 2021 - 2025 đi qua 12 tỉnh, thành phố. Trong đó, đoạn qua địa bàn Quảng Ngãi có tổng chiều dài tuyến 60,3km, đi qua các huyện Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Mộ Đức và thị xã Đức Phổ. Tổng diện tích đất bị thu hồi là 617,53ha (tuyến chính 494,6ha; thu hồi đất để xây dựng các khu TĐC khoảng 122,93ha). Theo rà soát của BQL dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi, dự án xây dựng công trình đường bộ Cao tốc Bắc - Nam ảnh hưởng đến hơn 2.000 hộ dân trong tỉnh, với khoảng 1.300 hộ dân thuộc diện TĐC. Vì vậy, Quảng Ngãi phải đầu tư xây dựng 24 khu TĐC cho người dân; trong đó, các huyện Tư Nghĩa có 2 khu, Nghĩa Hành có 6 khu, Mộ Đức có 4 khu và thị xã Đức Phổ có 12 khu.

Ngay từ khi tiến hành lập bản vẽ thiết kế thi công 24 khu TĐC này, Giám đốc Sở GTVT Nguyễn Phong đã đề nghị BQL dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh phải thực hiện đảm bảo tiêu chuẩn xây dựng của khu dân cư nông thôn kiểu mẫu, phù hợp với lộ trình xây dựng nông thôn mới nâng cao tại các địa phương Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Mộ Đức và đảm bảo tiêu chí khu đô thị nông thôn đối với địa bàn thị xã Đức Phổ. Theo đó, suất đầu tư sẽ cao hơn, nhằm đảm bảo hạ tầng cơ sở đồng bộ, hài hòa gồm đất xây dựng, đất giao thông, cây xanh, thoát nước, công viên, đất dịch vụ...

Sớm hoàn thành các khu tái định cư

Bên cạnh việc tiếp tục đẩy nhanh tiến độ GPMB tuyến chính, phấn đấu bàn giao 100% mặt bằng chậm nhất vào tháng 6-2023, Quảng Ngãi còn tập trung GPMB, thu hồi đất để triển khai xây dựng 24 khu TĐC bên cạnh đó lập bản vẽ thiết kế và dự toán, trình thẩm định; sau đó, tiếp tục hoàn thiện các thủ tục lựa chọn nhà thầu, bàn giao mặt bằng và tổ chức triển khai thi công xây dựng các khu TĐC trước ngày 15-12-2022 để di dời người dân về nơi ở mới trong thời gian sớm nhất.

Đến thời điểm này, đối với 2 khu TĐC (tổng diện tích khoảng 29,26ha) tại huyện Tư Nghĩa đã phê duyệt 2 phương án bồi thường cho 22,69/29,26ha, với tổng giá trị 40,56 tỷ đồng, đạt 77,5% tổng mặt bằng. Đồng thời, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình, được cơ quan chức năng hoàn thành thẩm định, phê duyệt thiết kế. Tại huyện Mộ Đức (có 4 khu TĐC), hiện UBND huyện đã niêm yết công khai 4 phương án bồi thường cho 12,7/13,6ha, đạt 93%. Ngày 25-11-2022, phê duyệt 3 phương án bồi thường cho 10,6/13,6ha, đạt 78% tổng mặt bằng. Hiện nay, BQL dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh đã trình thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán 4 khu TĐC, dự kiến đến ngày 30-11-2022 sẽ phê duyệt.

Đối với huyện Nghĩa Hành, tổng diện tích thu hồi xây dựng 6 khu TĐC khoảng 41,33ha, với 12 phương án bồi thường. Huyện Nghĩa Hành hiện đã tổ chức niêm yết công khai 6 phương án bồi thường, tổng diện tích 26,49/41,33ha, đạt 64%. Dự kiến đến ngày 15-12-2022, sẽ phê duyệt 6 phương án này, tiến hành chi trả tiền bồi thường cho người dân. Về công tác lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình, hiện đã trình thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán 6 khu TĐC, dự kiến đến ngày 30-11-2022, sẽ hoàn thành thẩm định, phê duyệt thiết kế.

Riêng đối với thị xã Đức Phổ, hiện nay đang tổ chức niêm yết công khai 5 phương án bồi thường cho 5/14 khu TĐC; dự kiến hoàn thiện trình phê duyệt phương án bồi thường trước ngày 30-11-2022. Về công tác lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình, hiện đã hoàn thành việc trình thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán 6/10 khu TĐC.

Q.N