Tái thả 39 cá thể động vật hoang dã nguy cấp quý hiếm về với môi trường tự nhiên

Thứ năm, 17/03/2022 14:25

Vườn Quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) vừa phối hợp với Hạt Kiểm lâm H.Vũ Quang, Công an huyện Vũ Quang, Đồn biên Phòng Hương Quang tiến hành tái thả 39 cá thể động vật hoang dã thuộc danh mục loài Nguy cấp quy hiếm, bao gồm: 35 Cá thể Rắn hổ mang một mắt kính (Naja kaouthia); 02 cá thể Khỉ mặt đỏ (Macaca arctoides) và 02 cá thể Khỉ mốc (Macaca assamensis) về với môi trường rừng tự nhiên thuộc Vườn Quốc gia Vũ Quang.


39 cá thể động vật hoang dã thuộc loài Nguy cấp quý hiếm được tái thả tại rừng tự nhiên thuộc VQG Vũ Quang (Hà Tĩnh)

Được biết, 39 cá thể động vật hoang dã này được Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật Hoàng Liên (Vườn Quốc gia Hoàng Liên- Lào Cai) bàn giao cho Vườn Quốc gia Vũ Quang, vì đây là khu vực rừng tự nhiên được bảo vệ nghiêm ngặt tuyệt đối và phù hợp với phân bố của loài. Đây là hoạt động hết sức có ý nghĩa trong công tác bảo tồn đa dạng sinh học các loài động vật hoang dã cũng như nghiêm túc triển khai thực hiện chỉ thị số 29/CT-TTg của Thủ tướng chính phủ về một số giải pháp cấp bách quản lý động vật hoang dã.

VQG Vũ Quang tiếp nhận 39 cá thể từ VQG Hoàng Liên- Lào Cai

Trước đó, năm 2019 Vườn Quốc gia Hoàng Liên cũng đã lựa chọn Vườn Quốc gia Vũ Quang là địa điểm để tiến hành bàn giao và tái thả 12 cá thể Linh trưởng nguy cấp, quý hiếm về với môi trường tự nhiên.

VQG Vũ Quang là nơi được xem là rừng thích hợp với các loài Linh trưởng

X.S