Tài trợ hơn 100 tỷ đồng cải thiện an sinh bền vững cho trẻ, sinh kế cho người dân nhiều xã miền núi Quảng Trị

Thứ năm, 17/11/2022 15:12
UBND tỉnh Quảng Trị vừa phê duyệt Chương trình vùng H.Đakrông, giai đoạn 2023-2027 do Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam (WVI) tài trợ với mục đích cải thiện an sinh bền vững cho trẻ, đặc biệt là trẻ dễ bị tổn thương, cải thiện sinh kế cho người dân trên địa bàn huyện.
Học sinh xã Hướng Lập (H.Hướng Hóa) phấn khởi khi được tặng quà sách vở.
Học sinh xã Hướng Lập (H.Hướng Hóa) phấn khởi khi được tặng quà sách vở.

Tổng vốn thực hiện chương trình hơn 2,5 triệu USD (tương đương hơn 59 tỷ đồng). Trong đó, vốn viện trợ không hoàn lại gần 2,48 triệu USD (tương đương 57,3 tỷ đồng), còn lại vốn đối ứng. Địa điểm thực hiện tại 5 xã, thị trấn gồm Húc Nghì, Ba Nang, Ba Lòng, A Vao và TT Krông Klang. Cùng với mục đích trên, WVI viện trợ không hoàn lại hơn 2 triệu USD (tương đương hơn 46 tỷ đồng) thực hiện Chương trình vùng H.Hướng Hóa giai đoạn 2023-2027. Địa điểm thực hiện gồm 6 xã: Hướng Tân, Hướng Linh, Hướng Phùng, Hướng Sơn, Hướng Việt và Hướng Lập thuộc H.Hướng Hóa.

Bảo Hà