Tam Kỳ đón nhận Bằng xếp hạng 3 Di tích cấp tỉnh

Thứ sáu, 05/01/2024 16:00
Ngày 4-1, UBND TP Tam Kỳ (Quảng Nam) tổ chức Lễ công bố và đón nhận Bằng xếp hạng Di tích cấp tỉnh đối với di tích Mộ Thị lang Bộ Lễ Doãn Văn Xuân (phường An Phú), Mộ Thủ tài Hầu Lê Văn Thủ (phường Trường Xuân) và Đình làng Đoan Trai (phường Tân Thạnh).
Lãnh đạo Sở VH-TT&DL tỉnh Quảng Nam trao Bằng di tích lịch sử cấp tỉnh cho chính quyền địa phương và đại diện gia tộc.
Lãnh đạo Sở VH-TT&DL tỉnh Quảng Nam trao Bằng di tích lịch sử cấp tỉnh cho chính quyền địa phương và đại diện gia tộc.

Di tích Mộ Thủ tài Hầu Lê Văn Thủ nằm trong Khu lăng mộ 2 vị tiền hiền Lê Tấn Trung, Lê Văn Long tại phường Trường Xuân. Danh tướng Lê Văn Thủ là hậu duệ đời thứ 10 của Bình Chiêm Triệu Quốc công Lê Tấn Trung, cũng là thân phụ của danh tướng Lê Văn Long; Di tích Mộ Thị lang Bộ Lễ Doãn Văn Xuân nằm tại khối phố Phú Sơn, phường An Phú. Thị lang Bộ Lễ Doãn Văn Xuân sau khi đỗ cử nhân, ông được bổ làm Hành tẩu ở bộ Lễ, sau làm giáo đạo chuyên việc dạy học cho các hoàng tử con vua Minh Mạng...

Còn Di tích Đình làng Đoan Trai (khối phố Đoan Trai, phường Tân Thạnh) được xây dựng khoảng năm 1832 - 1835, để tưởng nhớ các bậc tiền nhân có công khai canh, khai cư, quy dân, lập làng, và cũng là nơi để duy trì các giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng dân cư làng Đoan Trai. Công trình văn hóa tâm linh này còn giữ những nét kiến trúc truyền thống của người Việt cũng là nơi lưu giữ những dấu ấn có giá trị về văn hóa, lịch sử của quá trình mở cõi, lập làng của các bậc tiền nhân, góp phần cố kết cộng đồng làng xã tại đây.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Hồng Lai - Phó Chủ tịch UBND TP Tam Kỳ cho biết, cùng với 3 di tích được công nhận lần này, tổng số di tích được công nhận trên địa bàn TP Tam Kỳ là 26 di tích, trong đó có 2 di tích Quốc gia là địa đạo Kỳ Anh (xã Tam Thăng) và Văn thánh Khổng Miếu (phường Tân Thạnh). "Việc đón nhận Bằng di tích lịch sử cấp tỉnh cho 3 di tích trên địa bàn lần này là niềm vinh dự, tự hào và cũng là trách nhiệm đối với công tác bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa. TP Tam Kỳ sẽ chú trọng quản lý, bảo tồn, tôn tạo, tập trung nguồn lực để phát huy giá trị di tích"- ông Lai nhấn mạnh.

Lê Hải