Tăng cường chỉ đạo công tác pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp

Thứ tư, 16/03/2022 10:15
Đại tá Trần Đình Liên, Phó Giám đốc CATP Đà Nẵng trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc về công tác pháp chế, cải cách hành chính, tư pháp năm 2021.

Ngày 15-3, CATP Đà Nẵng tổ chức hội nghị tổng kết công tác pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Hội nghị đã đề ra những nhiệm vụ trọng tâm trong việc thực hiện công tác pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp năm 2022, gồm tham mưu, tư vấn pháp luật, cải cách tư pháp, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về ANTT, thực hiện điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế, công tác dẫn độ, chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù và hợp tác quốc tế về pháp luật, kiểm tra, xử lý rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật… Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Trần Đình Liên- Phó Giám đốc CATP Đà Nẵng đề nghị lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương cần tăng cường chỉ đạo công tác pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp tại đơn vị, địa phương; tổ chức tập huấn, phổ biến, quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác bảo đảm ANTT để cán bộ, chiến sĩ nắm vững và tổ chức thực hiện. Ngoài ra, Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn, nhất là trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đặc biệt, lực lượng Công an cần tích cực chủ động xây dựng Đề án của Bộ Công an về kiện toàn và nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ pháp chế trong CAND.

LÊ ANH TUẤN