Tăng cường năng lực Cơ quan điều tra trong Công an nhân dân

Thứ tư, 14/12/2022 15:22
Ngày 13-12, Đại tướng Tô Lâm- Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã làm việc với các đơn vị thuộc Cơ quan điều tra Bộ Công an về tăng cường năng lực cho Cơ quan điều tra trong Công an nhân dân (CAND). Dự buổi làm việc có Thượng tướng Trần Quốc Tỏ- Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; lãnh đạo các cơ quan chức năng thuộc Bộ Công an.
Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu kết luận buổi làm việc.
Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu kết luận buổi làm việc.

Phát biểu chỉ đạo buổi làm việc, Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận, trong những năm qua, Cơ quan điều tra trong CAND đã được quan tâm đổi mới, kiện toàn, phân công, phân cấp hợp lý, hướng mạnh về cơ sở; đã phát huy vai trò nòng cốt trong phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, tuân thủ chặt chẽ nguyên tắc "thượng tôn pháp luật", đảm bảo quyền công dân, quyền và lợi ích hợp pháp của các cá nhân, tổ chức… Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu các đại biểu đánh giá kết quả tổ chức thực hiện nhiệm vụ, nêu khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế; đánh giá về mô hình Cơ quan điều tra, đề xuất giải pháp tăng cường hơn nữa công tác nghiệp vụ điều tra, xây dựng cán bộ trinh sát, điều tra, giỏi nghiệp vụ, khôn khéo, mưu lược; đề xuất các giải pháp, lộ trình để thực hiện mục tiêu từ năm 2023 không bố trí điều tra viên, trinh sát viên sơ cấp điều tra vụ án; đề xuất các biện pháp công tác đổi mới Cơ quan điều tra thời gian tới; đầu tư cơ sở vật chất phục vụ công tác giam giữ…

Sau khi nghe Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra báo cáo kết quả hoạt động bộ máy, tổ chức, cơ sở vật chất, hiệu quả hoạt động… của Cơ quan điều tra trong CAND, các đại biểu đã tham luận, nêu ý kiến về quá trình thực hiện hoạt động trinh sát, điều tra theo chức năng nhiệm vụ được giao; nêu các khó khăn, vướng mắc; đề xuất các biện pháp công tác trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, thống nhất nhận thức Cơ quan điều tra là một bộ phận quan trọng, không thể tách rời của CAND. Việc xây dựng Cơ quan điều tra phải quán triệt quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác bảo đảm ANTT, cải cách tư pháp, xây dựng lực lượng CAND. Nhất là phải đặt trong tổng thể chung của việc xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền theo tinh thần các Nghị quyết của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị. "Đây là nhiệm vụ quan trọng, vừa có ý nghĩa cấp bách, vừa có ý nghĩa chiến lược, phải được thực hiện đồng bộ, toàn diện. Quá trình thực hiện phải đảm bảo rõ người, rõ việc, rõ lộ trình, rõ kết quả và rõ trách nhiệm", Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh.

Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu đơn vị chức năng khẩn trương tham mưu, tổ chức quán triệt thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương và Đề án Xây dựng Cơ quan điều tra của CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đến Công an các địa phương để thống nhất trong nhận thức và thực hiện. Tổ chức rà soát, đề xuất kiện toàn, sắp xếp mô hình tổ chức mới đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Trong đó, Cơ quan Điều tra Bộ Công an và Công an các tỉnh, thành phố kiện toàn tổ chức Cơ quan An ninh điều tra, Cảnh sát điều tra đảm bảo tinh, gọn, mạnh; cơ quan Cảnh sát điều tra thực hiện cả 2 chức năng trinh sát và điều tra tố tụng, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị…

P.T