Tập huấn công tác bình đẳng giới năm 2022

Thứ sáu, 11/11/2022 10:43
Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Q.Sơn Trà (Đà Nẵng) vừa tổ chức tập huấn về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2022 với sự tham gia của gần 200 cán bộ, cộng tác viên (CTV) công tác bình đẳng giới trên toàn quận.

Tại đây, các cán bộ, CTV được nghe Tiến sĩ Phạm Đi – Giảng viên Học viên Chính trị Khu vực III nói chuyện chuyên đề nâng cao nhận thức về bình đẳng giới; một số vấn đề liên quan đến bình đẳng giới hiện nay; được nghe Tiến sĩ Lê Thị Lâm – Khoa Tâm lý, Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng truyền đạt một số nội dung về phòng chống bạo lực phụ nữ và trẻ em; tình trạng bạo lực, nguyên nhân và một số giải pháp hạn chế tình trạng bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em. Qua đó, nâng cao hơn nữa nhận thức của đội ngũ làm công tác bình đẳng giới để thực hiện ngày càng hiệu quả hơn nhiệm vụ của mình trong giai đoạn hiện nay.

Lê Anh Tuấn