Tập huấn công tác giám sát, phản biện xã hội

Thứ tư, 20/04/2022 16:03
Ngày 19-4, Ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội nghị tập huấn chuyên đề về công tác giám sát và phản biện xã hội cho các đối tượng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội cho các đối tượng là lãnh đạo Mặt trận các quận, huyện và xã, phường trên địa bàn. 

Trước thực tế nhận thức của một số cấp ủy Đảng, chính quyền, cá nhân về công tác giám sát và phản biện xã hội chưa sâu sắc và toàn diện; hiện tượng nể nang, né tránh… trong công tác giám sát và phản biện xã hội còn phổ biến…. cần thiết phải tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện để Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, nhân dân… Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện đề án "Giám sát hoạt động của đại biểu dân cử giai đoạn 2021-2026" và tăng cường công tác giám sát và phản biện xã hội để thực hiện tốt phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng"…, đòi hỏi phải tiếp tục phối hợp và xem công tác giám sát và phản biện xã hội là biện pháp bắt buộc đối với các chính sách, công trình, chương trình phát triển kinh tế-xã hội… của HĐND, UBND cùng cấp.

Tại hội nghị, các đại biểu được trang bị các kiến thức về quy chế thực hiện giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị-xã hội các cấp và nhân dân trong điều kiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị trên địa bàn TP Đà Nẵng do Thành ủy Đà Nẵng ban hành nhằm nâng cao trách nhiệm của Mặt trận các cấp cũng như chất lượng của công tác giám sát và phản biện xã hội trên địa bàn TP Đà Nẵng.

M.T