Tập sách "Lịch sử Đảng bộ Quân sự tỉnh Quảng Nam (1945-2020)": Những trang sử vẻ vang

Thứ năm, 29/04/2021 16:05

Chào mừng kỷ niệm 46 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2021) và 76 năm ngày truyền thống Lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Quảng Nam (4-5-1945 – 4-5-2021), Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh Quảng Nam vừa xuất bản tập sách “Lịch sử Đảng bộ Quân sự tỉnh Quảng Nam  (1945 - 2020)”. 

Bìa tập sách “Lịch sử Đảng bộ Quân sự tỉnh Quảng Nam (1945 - 2020)”. 

Được thành lập ngày 4-5-1945, trải qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành (1945-2020), lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Quảng Nam không ngừng lớn mạnh, lập nên nhiều chiến công vẻ vang, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành của cấp ủy, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà. Trong mỗi chiến công, mỗi bước trưởng thành của lực lượng vũ trang tỉnh đều gắn liền với vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp.

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, các cấp ủy đảng lãnh đạo lực lượng vũ trang tỉnh phát huy tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng, huấn luyện, bố phòng sẵn sàng đánh địch bảo vệ vùng tự do, phát triển thế trận chiến tranh nhân dân ở vùng tạm chiếm, giành nhiều thắng lợi, được tặng cờ “Giữ vững”. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách của các chính sách “tố cộng”, “diệt cộng”, lực lượng vũ trang tỉnh từng bước được khôi phục, phát triển, Ban Cán sự Đảng Tỉnh đội được thành lập đã tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng vũ trang làm nòng cốt trong phong trào toàn dân đánh giặc, sáng tạo ra nhiều cách đánh độc đáo, táo bạo, lập nhiều chiến công vẻ vang, góp phần quan trọng cùng cả nước hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc; được tuyên dương danh hiệu “Trung dũng kiên cường, đi đầu diệt Mỹ”. Ngày 6-11-1978, lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Quảng Nam vinh dự được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; đến nay, toàn tỉnh đã có 248 tập thể và 285 cá nhân được tuyên dương danh hiệu cao quý này.

Hòa bình lập lại, thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng ủy Quân sự tỉnh Quảng Nam lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng vũ trang phát huy truyền thống anh hùng của quê hương, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân quản, bảo vệ thành quả cách mạng, tham gia khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng chính quyền cơ sở, khôi phục kinh tế và chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam, làm nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia, Lào; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ, không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu; phòng, chống có hiệu quả chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, tạo điều kiện để Quảng Nam hội nhập và phát triển.

Thực hiện Nghị quyết số 984-NQ/QUTW ngày 28-12-2016 của Quân ủy Trung ương về “Lãnh đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lịch sử quân sự đến năm 2020 và những năm tiếp theo” và chủ trương chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu V, thể theo nguyện vọng của các thế hệ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, toàn thể cán bộ, chiến sĩ bộ đội thường trực, dân quân tự vệ, quân nhân dự bị của tỉnh, từ năm 2018, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh lãnh đạo, tổ chức đăng ký và thực hiện đề tài khoa học cấp tỉnh“Lịch sử Đảng bộ Quân sự tỉnh Quảng Nam giai đoạn 1945 - 2020”. 
Sau gần 3 năm triển khai thực hiện, tháng 2-2021, đề tài đã được Hội đồng Khoa học cấp tỉnh thẩm định, đánh giá xếp loại xuất sắc. Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh chỉ đạo biên soạn, xuất bản tập sách, với hơn 600 trang, tập sách được kết cấu gồm với 5 chương: Quảng Nam – Vùng đất, con người và truyền thống đấu tranh yêu nước; Xây dựng hệ thống tổ chức đảng, lãnh đạo lực lượng vũ trang trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 – 1954); Ban Cán sự Tỉnh đội lãnh đạo lực lượng vũ trang trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954 - 1975); Đảng bộ Quân sự tỉnh lãnh đạo khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng lực lượng, tăng cường phòng thủ, làm nghĩa vụ quốc tế và bước đầu thực hiện đường lối đổi mới (1975-1996); Đảng bộ Quân sự tỉnh lãnh đạo công tác quốc phòng, quân sự địa phương sau ngày tái lập tỉnh (1997-2020). 

Ngoài ra, tập sách còn giới thiệu hình ảnh tư liệu hết sức quý giá; ảnh chân dung các đồng chí là Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí Tỉnh đội trưởng, Chính trị viên Tỉnh đội Quảng Nam qua các thời kỳ; Phụ lục về Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và các phần thưởng cao quý khác. Qua đó, đã làm rõ quá trình thành lập, xây dựng, trưởng thành và hoạt động lãnh đạo của Đảng bộ Quân sự tỉnh qua các thời kỳ; tổng kết những bài học kinh nghiệm quý báu trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của từng thời kỳ cách mạng.

Năng Đông