Tập trung an dân, củng cố niềm tin của người dân

Thứ bảy, 12/11/2022 10:00
Ngày 11-11, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết chủ trì Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 12-3-2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX - Nghị quyết 23) về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh trên địa bàn TP.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng biểu dương các cấp ủy Đảng, đoàn thể chính trị, chính quyền địa phương và các tầng lớp nhân dân về kết quả thực hiện Nghị quyết 23, đồng thời nhấn mạnh: Từ khi triển khai, Nghị quyết đã thực sự đi vào cuộc sống, phát huy được tác dụng to lớn, thiết thực, tạo được sự chuyển biến rõ nét về nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, Nhân dân và sự đồng thuận của xã hội về quan điểm, chính sách của Đảng, Nhà nước và nhiệm vụ xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn.

Bên cạnh công tác tổ chức triển khai quán triệt tốt việc thực hiện Nghị quyết, một trong những cái được lớn nhất phải nói đến là đã phát huy được sự đồng thuận trong nhân dân, thể hiện sự thành công trong việc phát huy sức mạnh lòng dân trong thực hiện các mặt công tác. Các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các ngành đã thực hiện tốt việc xem trọng cuộc sống của người dân. “Điển hình như thời gian qua, có biết bao hộ dân phải thực hiện việc giải tỏa đền bù phục vụ cho công tác giải tỏa các dự án của thành phố, nhưng rất ít đơn thư, điều đó thể hiện rất rõ sự đồng thuận của người dân. Công tác xóa đói giảm nghèo cũng vậy, rất được quan tâm, nhất là việc chúng ta phấn đấu chinh phục chuẩn nghèo mới, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Có thể nói, trong các hoạt động, chúng ta rất xem trọng khâu lắng nghe ý kiến, từ đó hiểu, nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng, tình cảm của nhân dân; tạo được lòng tin của người dân vào Đảng, vào chính quyền”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng khẳng định.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng lưu ý thời gian tới trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết 23, cần tập trung đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng, tạo sự chuyển biến thực sự trong nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng và cả hệ thống chính trị theo hướng thiết thực, gắn bó mật thiết với cuộc sống nhân dân; lấy chất lượng cuộc sống, sự hài lòng và tín nhiệm của nhân dân làm tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng của các chính sách, năng lực, uy tín của mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng, hệ thống chính trị các cấp và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Nhiệm vụ quan trọng là tập trung an dân, củng cố niềm tin của người dân, mang lại hiệu quả lợi ích thiết thực, để người dân đặt niềm tin vào Đảng, chế độ. Bên cạnh đó, các tổ chức trong hệ thống chính trị, đội ngũ cán bộ, đảng viên phải nêu gương trong thực hành đoàn kết; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, thường xuyên tự phê bình và phê bình; tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên gây mất đoàn kết nội bộ; thể chế hóa việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân và phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” bằng các nghị quyết, cơ chế, chính sách phù hợp với nguyện vọng của người dân…

Đánh giá tại Hội nghị cho thấy: Qua 20 năm triển khai thực hiện Nghị quyết, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, các tổ chức chính trị- xã hội từ thành phố đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt từ hiệu quả phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, góp phần đưa TP Đà Nẵng đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Các tổ chức trong hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và nhân dân có nhận thức đầy đủ, trách nhiệm cao hơn về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; kinh tế - xã hội ngày càng phát triển; diện mạo đô thị, nông thôn có nhiều thay đổi, khởi sắc; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên; tỷ lệ hộ nghèo giảm; an sinh xã hội được quan tâm thực hiện tốt; quốc phòng- an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội ổn định. Hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở được củng cố, kiện toàn, đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Dân chủ và thực hành dân chủ được phát huy mở rộng; tính đoàn kết, thống nhất trong Đảng, trong nhân dân được tăng cường...

Công Hạnh