Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị

Thứ ba, 15/11/2022 17:10
Sáng 14-11, Bộ Công an tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả bước đầu triển khai thực hiện Nghị quyết số 12/NQ/TW, ngày 16-3-2022 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 118-KH/ĐUCA, ngày 25-5-2022 của Đảng ủy Công an Trung ương. Đại tướng Tô Lâm- Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.
Đại tá Trần Đình Liên chủ trì điểm cầu tại Công an TP Đà Nẵng.
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị.

Tham dự còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương... Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến từ điểm cầu Bộ Công an đến Công an các đơn vị, địa phương. Tại điểm cầu TP Đà Nẵng, Đại tá Trần Đình Liên- Phó Giám đốc Công an TP chủ trì.

Theo đánh giá chung tại Hội nghị, thời gian qua, quán triệt chủ trương của Bộ Chính trị, Đảng ủy Công an Trung ương, Công an các đơn vị trực thuộc Bộ, 63/63 Công an các địa phương đã xây dựng kế hoạch và tổ chức quán triệt, triển khai Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới và Kế hoạch số 118 về thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị cho lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị trực thuộc và cán bộ chiến sĩ bằng hình thức phù hợp.

Cụ thể, qua hơn 7 tháng quán triệt, triển khai, cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong lực lượng CAND cơ bản nắm vững quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng lực lượng CAND từ nay đến năm 2030. Công tác triển khai, cụ thể hóa Nghị quyết số 12 được thực hiện bài bản, khoa học, với lộ trình, bước đi thận trọng và chắc chắn, xác định cụ thể quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện, tập trung xây dựng các đề án thành phần phù hợp với hệ lực lượng, yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm. Công tác tuyên truyền về chủ trương của Bộ Chính trị, Đảng ủy Công an Trung ương được thực hiện rộng khắp, phong phú, sinh động, toàn diện, tạo sự đồng thuận cao trong các cấp, các ngành, trong dư luận xã hội đối với yêu cầu cần thiết xây dựng, phát triển lực lượng CAND.

Đại tá Trần Đình Liên chủ trì điểm cầu tại Công an TP Đà Nẵng.

Tại Hội nghị, Công an các đơn vị, địa phương như Cục Tổ chức cán bộ, Công an TP Hà Nội… đã phát biểu ý kiến tham luận, làm rõ những kết quả đạt được và thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; đồng thời, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình quán triệt triển khai, xây dựng đề án, dự án thành phần, công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương…

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, để thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị, hệ thống chính trị và lực lượng CAND có trách nhiệm phải quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc. “Cấp ủy, thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương lấy Nghị quyết số 12, Kế hoạch số 118 là văn bản để “soi chiếu” toàn bộ chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ công tác trọng tâm của đơn vị trong nhiệm kỳ và hàng năm”, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Công an các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc việc quán triệt, phổ biến, triển khai Nghị quyết số 12 và Kế hoạch số 118, đề cao tinh thần trách nhiệm, phát huy vai trò người đứng đầu, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động đối với các đơn vị trực thuộc và đảng viên, cán bộ chiến sĩ thuộc thẩm quyền quản lý. Đồng thời tăng cường và mở rộng các hoạt động thông tin, tuyên truyền chủ trương của Bộ Chính trị, Đảng ủy Công an Trung ương bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, với phạm vi trong và ngoài lực lượng CAND, góp phần định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội.

Trước mắt, Đại tướng Tô Lâm đề nghị, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ chiến sĩ phù hợp với yêu cầu thực tiễn công tác chiến đấu, xây dựng lực lượng CAND, bảo đảm đạt được mục tiêu đã đề ra, trước mắt ưu tiên cho Công an cơ sở, lực lượng Công an xã, phường, thị trấn.

M.V