Tập trung lực lượng kiểm soát dịch COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương phía Nam

Thứ ba, 20/07/2021 06:25

Tại cuộc họp Chính phủ đột xuất với Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về công tác phòng, chống dịch cấp bách, sáng 19-7 - ngày đầu tiên thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 tại 19 tỉnh, thành phố phía Nam, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung lực lượng để phòng, chống dịch, đồng thời phải siết chặt kỷ luật, kỷ cương trên tinh thần “người dân vừa là trung tâm, vừa là chủ thể trong phòng, chống dịch COVID-19”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Chính phủ đã thống nhất ban hành nghị quyết về mua sinh phẩm, vật tư, trang thiết bị phòng, chống dịch COVID-19. Thủ tướng chỉ đạo thống nhất công tác lãnh đạo, chỉ đạo trên phạm vi cả nước nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức điều hành phòng, chống dịch. Theo đó, Tổ công tác đặc biệt đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập do Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Võ Minh Lương làm Tổ trưởng, dưới sự chỉ đạo của Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19.

Cuộc họp đã thống nhất cao nhiệm vụ tập trung lực lượng phòng, chống dịch tại Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương khu vực phía Nam vừa thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 trên tinh thần siết chặt kỷ luật, kỷ cương về thực hiện giãn cách xã hội để giảm tốc độ lây nhiễm.

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh: “Hiện nay, cả hệ thống chính trị, Chính phủ đang nỗ lực tập trung hằng ngày, hằng giờ vào công tác phòng, chống dịch vì lợi ích của quốc gia, dân tộc, vì lợi ích của nhân dân”; đồng thời đề nghị các thành viên Chính phủ nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện lãnh đạo, chỉ đạo các bộ, ngành thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác phòng, chống dịch trên tinh thần trách nhiệm rất cao trước Đảng, trước nhân dân.

TTXVN