Tập trung triển khai Nghị quyết số 43 của Bộ chính trị

Thứ năm, 30/03/2023 06:45
Chiều 29-3, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Lương Nguyễn Minh Triết chủ trì cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của Tổ công tác tham mưu, giúp Thành ủy triển khai Nghị quyết 43 của Bộ chính trị (khóa XII) về xây dựng và phát triển TP Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (gọi tắt là Nghị quyết 43).
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết chủ trì và phát biểu tại buổi làm việc.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết chủ trì và phát biểu tại buổi làm việc.

Báo cáo tại buổi làm việc cho thấy, năm 2022, hoạt động của Tổ công tác tham mưu, giúp Thành ủy triển khai Nghị quyết 43 có nhiều chuyển biến tích cực. Quá trình rà soát, đã hoàn thành 10/12 nội dung theo chương trình làm việc, trong đó tham mưu triển khai thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch nhằm cụ thể hóa Nghị quyết 43, điển hình như: Quy hoạch thành phố giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050; phối hợp triển khai hiệu quả các kết luận, chỉ đạo của Trung ương về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cũng như những đề xuất các cơ chế, chính sách để phát triển thành phố. Cùng với đó, Tổ công tác còn tập trung tham gia vào việc theo dõi tiến độ triển khai các dự án trọng điểm như: Dự án Cảng Liên Chiểu, làng Đại học Đà Nẵng, khơi thông sông Cổ Cò, dự án đầu tư Nhà ga mới Nhà gia hành khách T3-Cảng hàng không Quốc tế Đà Nẵng, mở rộng QL 14B…

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết cơ bản thống nhất với các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023 mà các đại biểu thảo luận, đồng thời đề nghị Tổ công tác bám sát các nội dung chương trình hành động trong năm 2023, cụ thể hóa các nhiệm vụ trong quá trình tham mưu cho Thường trực Thành ủy để thực hiện hiệu quả Nghị quyết 43; đặc biệt lưu ý đến các nội dung, đầu việc thực hiện chính quyền đô thị, về phát triển nguồn nhân lực, thực hiện các dự án trung hạn 2021-2025…

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền đồng bộ, đậm nét kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết số 43. Chỉ đạo các cơ quan báo, đài xây dựng chuyên mục, chương trình, dành thời gian phù hợp để tô chức phát sóng chương trình, chuyên để, chuyên mục cung cấp thông tin, tư liệu tuyên truyền về Nghị quyết số 43, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; đồng thời, phát động phong trào thi đua thực hiện ở các cấp, các ngành, địa phương; lựa chọn những mô hình hay, cách thức tổ chức thực hiện hiệu quả để kịp thời tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy biểu dương, khen thưởng.Phối hợp với Tổ Biên tập tham mưu sơ kết giữa nhiệm kỳ kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2020-2025; tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy xây dựng báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 gắn với đánh giá kết quả thực hiện 12 chương trình, kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 43.

Trên cơ sở phân công nhiệm vụ, theo lĩnh vực, ngành phụ trách, các thành viên Tổ công tác tiếp tục theo dõi, tập trung đôn đốc việc triển khai thực hiện 12 chương trình, kế hoạch về thực hiện Nghị quyết số 43 nhằm đảm bảo tiến độ, chất lượng; phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan trình cấp có thẩm quyền quan tâm, tạo thuận lợi cho thành phố được hưởng các cơ chế chính sách đặc thù, tạo thêm nguồn lực cho Đà Nẵng đầu tư phát triển KT-XH. Đồng thời, hỗ trợ thêm nguồn lực để thực hiện các dự án động lực, trọng điểm, liên vùng; theo dõi, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, công trình trọng điểm có ý nghĩa liên vùng theo Nghị quyết số 43; phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai đảm bảo tiến độ và chất lượng đề tài khoa học cấp thành phố của Tổ công tác.

Công Hạnh