Tham gia ý kiến xây dựng Luật Căn cước công dân (sửa đổi)

Thứ sáu, 29/07/2022 16:05
Ngày 28-7 tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức hội thảo tham gia ý kiến dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Căn cước công dân (CCCD) (sửa đổi). Tham dự hội thảo có đại diện các đơn vị trong và ngoài lực lượng Công an.
Các đại biểu tham gia hội thảo.
Các đại biểu tham gia hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu đã nghe đại diện Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an giới thiệu nội dung cơ bản của các chính sách được đề xuất trong dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Luật CCCD (sửa đổi).

Trên cơ sở tổng kết thi hành Luật CCCD năm 2014 và yêu cầu, nhiệm vụ của Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 6-1-2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06), Bộ Công an đề xuất việc sửa đổi Luật CCCC theo 4 chính sách sau: 1: Bổ sung quy định về tích hợp thông tin của công dân (ngoài thông tin về căn cước) vào thẻ CCCD và thay thế việc sử dụng một số loại giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền cấp chứa thông tin đã được tích hợp; 2: Bổ sung, chỉnh lý quy định về thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước; 3: Bổ sung, chỉnh lý quy định về quản lý, cấp thẻ CCCD và cấp giấy chứng nhận căn cước; 4: Hoàn thiện quy định về quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước; định danh điện tử cấp, hủy số định danh của cá nhân; quy định về việc sử dụng thống nhất thẻ CCCD và việc hạn chế phát sinh thủ tục hành chính liên quan.

Các đại biểu tham dự hội thảo đều thống nhất ý kiến về sự cần thiết phải ban hành Luật CCCD (sửa đổi), đồng thời đóng góp nhiều ý kiến đối với dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Luật.

N.D