Thành Điện Hải trùng tu sau khi hoàn thiện đánh giá tác động môi trường

Thứ sáu, 03/12/2021 13:10

Một khu vực Thành Điện Hải.

UBND TP Đà Nẵng vừa có báo cáo gửi HĐND TP Đà Nẵng thông tin về tiến độ dự án trùng tu, tôn tạo di tích quốc gia đặc biệt thành Điện Hải giai đoạn 2, tổng mức đầu tư hơn 84 tỷ đồng.

Theo báo cáo, hồi tháng 4, UBND TP Đà Nẵng đã giao Sở Xây dựng phối hợp với các đơn vị thực hiện lập, trình, thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án này "phải đúng theo quy định". Đến tháng 6, Sở VH-TT và Ban quản lý dự án đã lập hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường và gửi Bộ TN-MT. Tuy nhiên, do ảnh hưởng dịch, đến ngày 21-10, Bộ TN-MT mới tổ chức hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; ngày 8-11 thông qua kết quả thẩm định với điều kiện chỉnh sửa, bổ sung. Dự kiến, hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường và dự án đầu tư sẽ được phê duyệt trong tháng 12 và tiếp tục chuẩn bị để khởi công trong năm 2023, hoàn thành năm 2024.

Đ.N