Thanh Khê tập trung giải quyết dứt điểm các kiến nghị của cử tri

Thứ hai, 28/12/2020 10:06

Cử tri Q.Thanh Khê phát biểu tại một buổi tiếp xúc với các đại biểu HĐND TP

Đà Nẵng- Hiện nay, Thường trực HĐND Q.Thanh Khê (TP Đà nẵng) ngày 27-12 cho biết đang tiếp tục chỉ đạo các Ban, các Tổ đại biểu HĐND quận kiến nghị, đôn đốc giải quyết dứt điểm các kiến nghị của cử tri trong thời gian đến.

Công tác theo dõi và giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri được Thường trực HĐND Q.Thanh Khê rất chú trọng. Văn phòng HĐND-UBND quận thường xuyên cập nhật, phân loại, rà soát; phân công các Ban và đề nghị Tổ đại biểu HĐND quận bám sát từng lĩnh vực, địa bàn, từng nội dung kiến nghị, bức xúc của cử tri; kịp thời phản ảnh việc chậm hoặc không giải quyết của cơ quan chức năng. Hầu hết ý kiến của cử tri đều được chuyển đến UBND TP, quận và các cơ quan, địa phương có trách nhiệm liên quan xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. Qua theo dõi, giám sát việc giải quyết đối với 132 ý kiến cử tri tiếp nhận trong năm 2020 (trong đó có 75 ý kiến thuộc thẩm quyền của TP và 57 ý kiến thuộc thẩm quyền giải quyết của quận) cho thấy: 103/132 ý kiến cử tri đã được UBND TP, quận và các ngành, địa phương có liên quan xem xét, giải quyết, trả lời cho cử tri, đạt tỷ lệ 78%; còn lại 29 ý kiến cử tri đang được giải quyết (trong đó có 20 ý kiến thuộc thẩm quyền giải quyết của TP và 9 ý kiến thuộc thẩm quyền giải quyết của quận.

PHƯƠNG KIẾM