Thành lập Hội Cựu Công an nhân dân thị xã Đức Phổ

Thứ hai, 13/05/2024 07:10
Ngày 11-5, Công an thị xã Đức Phổ (Quảng Ngãi) phối hợp với Ban vận động thành lập Hội Cựu Công an nhân dân (CAND) thị xã Đức Phổ tổ chức thành công Đại hội thành lập Hội Cựu CAND thị xã Đức Phổ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2024 -2029.
Ra mắt Ban chấp hành Hội Cựu CAND thị xã Đức Phổ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2024 -2029.
Ra mắt Ban chấp hành Hội Cựu CAND thị xã Đức Phổ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2024 -2029.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đã bầu 9 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội Cựu CAND thị xã Đức Phổ khóa I, nhiệm kỳ 2024 -2029. Đại tá Nguyễn Hoàng Cúc- nguyên Phó Trưởng Công an huyện Đức Phổ được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Cựu CAND thị xã Đức Phổ, nhiệm kỳ 2024- 2029; thảo luận và thông qua phương hướng hoạt động của Hội Cựu CAND thị xã Đức Phổ, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Trung Tẩn