Thanh niên Đà Nẵng hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến

Thứ hai, 20/03/2023 08:12
Cuối tuần qua, Thành Đoàn Đà Nẵng đã chỉ đạo các cơ sở trực thuộc đồng loạt tổ chức Ngày hoạt động cao điểm tình nguyện hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, tuyên truyền văn hóa công vụ. Hàng chục đoàn viên, thanh niên xuống tận khu dân cư, hộ dân hướng dẫn cài đặt, đăng ký, sử dụng ứng dụng VNeID.
Đoàn viên thanh niên hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện các dịch vụ công trực tuyến.
Đoàn viên thanh niên hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện các dịch vụ công trực tuyến.

Theo đó, các cơ sở Đoàn đã tổ chức đội hình hướng dẫn, hỗ trợ trực tiếp tại trung tâm phục vụ hành chính công của các địa phương, bộ phận Một cửa cấp thành phố, cấp quận huyện, xã phường; tổ chức đội hình lưu động hướng dẫn, hỗ trợ tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tại nhà người dân. Thành đoàn – Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố cũng chỉ đạo Quận Đoàn Cẩm Lệ đăng cai “Ngày hoạt động cao điểm tình nguyện hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến trong Tháng Thanh niên năm 2023” cấp thành phố với nội dung: Triển khai đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ, hướng dẫn người dân trực tuyến tại bộ phận Một cửa phường Hòa Phát. Đoàn viên tham gia sẽ hỗ trợ đón tiếp người dân; hỗ trợ lấy số và hướng dẫn đến các quầy làm thủ tục; giới thiệu về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4; các bước thực hiện dịch vụ công trực tuyến; hướng dẫn lập tài khoản công dân điện tử... Đồng thời triển khai “Đội Thanh niên tình nguyện về dịch vụ công trực tuyến” xuống tận khu dân cư, hộ dân hướng dẫn cài đặt, đăng ký, sử dụng ứng dụng VNeID.

Anh Nguyễn Bá Duân – Phó Bí thư Thành Đoàn cho biết, thời gian qua, Thành Đoàn cũng đã tổ chức duy trì, củng cố và bồi dưỡng, tập huấn tập trung cho lực lượng nòng cốt tham gia các “Tổ chuyển đổi số cộng đồng”, “Đội thanh niên tình nguyện về dịch vụ công trực tuyến”, qua đó thể hiện vai trò tiên phong và trách nhiệm của tuổi trẻ trong thực hiện Đề án 06 của Chính phủ về “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”.

M.Vinh