Thanh toán khống!

Thứ năm, 25/08/2022 02:29
- Tháng 4 có ngày 31 không Bề Tui?

- Kể cả tháng 4 âm lịch cũng chỉ có tối đa 30 ngày thôi Tư Chợ Hàn.

- Vậy mà có nơi lại tính và thanh toán tiền công ngày 31-4 luôn đó Bề Tui.

- Đơn vị nào vậy Tư Chợ Hàn ?

Chuyện trái khoáy này xảy ra ở một UBND phường thuộc quận Hải Châu, TP Đà Nẵng đó Bề Tui.

Qua tìm hiểu, Bề Tui được biết, vào tháng 4-2021, UBND phường trên có tổ chức ra quân kẻ vạch vỉa hè trên địa bàn phường để thực hiện Chương trình “3 hơn” năm 2021 theo Kế hoạch số 50/KH-UBND ngày 13-4-2021 của UBND phường. Sau khi hoàn thành công việc này, ông Nguyễn Hoàng L., công chức Địa chính – Xây dựng phường đã làm thủ tục thanh toán tiền bồi dưỡng cho lực lượng kẻ vạch vỉa hè nhưng đã làm chứng từ thanh toán vượt ngày công lao động thực tế, thanh toán khống ngày công 31-4-2021 nhưng bộ phận kế toán của phường vẫn không kiểm tra, loại trừ chứng từ thanh toán sai trái này, vẫn trình Chủ tịch UBND phường duyệt chi thanh toán ngày công này với số tiền chi sai là 3.900.000 đồng.

Không chỉ có sai phạm trên, qua kiểm tra công tác thu – chi ngân sách của phường này trong năm 2021, cơ quan chức năng còn phát hiện nhiều sai phạm khác. Cụ thể, trong thủ tục thanh toán, một số giấy rút dự toán ngân sách, phiếu chi tiền mặt có nhiều sai sót, thiếu thủ tục như: chứng từ thanh toán không có đề xuất cụ thể của bộ phận công tác hoặc cá nhân, không có ký phê duyệt của chủ tài khoản, không có biên bản xác nhận tình trạng hư hỏng, không có ký nhận vật tư hàng hóa của các bộ phận, không có nghiệm thu hoàn thành công việc sửa chữa thay thế; hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) không có chữ ký của người mua hàng; việc phô-tô tài liệu, hồ sơ không có chữ ký xác nhận về số lượng của người mang hồ sơ tài liệu đi phô-tô, không có ký duyệt của Chủ tịch UBND phường và kiểm tra của công chức kế toán; người đề xuất, người đề nghị thanh toán nhưng không thực hiện việc mua hàng mà là do công chức tài chính – kế toán là người đi mua hàng, đây là việc làm sai nguyên tắc tài chính được quy định tại Điều 4 Luật Kế toán năm 2015; mua hóa đơn bất hợp pháp để hợp thức hóa các khoản chi không đúng chế độ… với tổng số tiền chi sai quy định gần 12,3 triệu đồng.

- Các khoản chi sai vậy có phải thu hồi, trả lại cho ngân sách Nhà nước không Bề Tui?

- Tất nhiên là phải thu hồi. Ngày 11-8-2022, cơ quan chức năng của Q.Hải Châu đã có văn bản yêu cầu Chủ tịch UBND phường chỉ đạo các cá nhân đã hợp pháp hóa chứng từ, hạch toán sai, thanh toán khống… nộp lại số tiền sai phạm này cho ngân sách nhà nước; đồng thời tổ chức họp kiểm điểm trách nhiệm của các bộ phận, cá nhân có liên quan đã làm sai nguyên tắc tài chính.

Qua sự việc nêu trên, Bề Tui thiết nghĩ các cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm tra công tác thu – chi ngân sách ở cấp cơ sở để kịp thời ngăn chặn các sai phạm, chống thất thoát cho ngân sách Nhà nước.

BỀ TUI