Thanh tra 15 doanh nghiệp đầu mối và 2 đơn vị sản xuất xăng dầu

Thứ bảy, 15/10/2022 15:16
Thanh tra Chính phủ vừa ban hành quyết định thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong công tác quản lý Nhà nước về xăng dầu, trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Theo quyết định, giai đoạn được thanh tra sẽ từ ngày 1-1-2017 đến ngày 30-6-2022. Khi cần thiết có thể thanh tra những nội dung liên quan tới trước hoặc sau thời kỳ thanh tra. Thời hạn thanh tra là 60 ngày làm việc thực tế tại đơn vị, kể từ ngày công bố quyết định thanh tra. 

Các thương nhân đầu mối xăng dầu nằm trong danh sách thanh tra: Sáu doanh nghiệp tại miền Bắc:

1/Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex),

2/ Công ty Trách nhiệm hữu hạn vận tải thủy bộ Hải Hà,

3/ Công ty Cổ phần Hóa dầu Quân đội,

4/ Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hải Linh,

5/ Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên-Tổng công ty Xăng dầu Quân đội,

6/ Công ty Trách nhiệm hữu hạn Petro Bình Minh.

Hai doanh nghiệp ở miền Trung:

1/ Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức,

2/ Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ tổng hợp Hòa Khánh.
Bảy đơn vị tại miền Nam:

1/ Tổng công ty Dầu Việt Nam,

2/ Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil,

3/ Tổng công ty thương mại xuất nhập khẩu Thanh Lễ,

4/ Công ty Cổ phần thương mại Dầu khí Đồng Tháp,

5/ Công ty Cổ phần thương mại đầu tư dầu khí Nam Sông Hậu,

6/ Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Long Hưng,

7/ Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu xăng dầu Tín Nghĩa.

Hai doanh nghiệp sản xuất xăng dầu:

1/ Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn,

2/ Công ty Trách nhiệm hữu hạn Lọc hóa dầu Nghi Sơn.

TTXVN